Talabalar uchun darslik

Болаларда тери ва таносил касалликларини диагностика ва даволаш стандартлари

Darslik «Bolalar teri va tanosil kasalliklari»

Teri-tanosil kasalliklari darsligi