Ilmiy faoliyatning asosiy yo’nalishi Kafedra xodimlari tomonidan “Bolalar kasalliklariga aniq tashxis qo’yishda ultratovush tekshiruvlarining o’rni va ahamiyati” mavzusi asosida ilmiy tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
• Kafedra xodimlarining o’rtacha yoshi – 32 Kafedra xodimlari, izlanuvchilar, magistrlar va ordinatorlar tomonidan ko’plab ilmiy ishlar, dissertatsiya avtoreferatlari, maqolalar hamda tezislar mahalliy va chet el nashriyotlarida nashr etilgan. ТIJ qatnashchilari tomonidan dokladlar tezislari mahalliy va chet el nashriyotlarida chop etilgan. Nashr qilingan maqolalar ro’yxati:
• Bolalarda surunkali virusli gepatitlar diagnostikasida zamonaviy exografik texnologiyalarning imkoniyatlari
• Bolalarda zotiljam va uning asoratlarini exokardiografik xususiyatlari
• Bolalarda o’tkir appenditsitning turli shakllari va uning asoratlarini diagnostikasida kompleks exografiyaning imkoniyatlari
• Mexanik sariqlik diagnostikasida kompleks nur tekshiruv usullarining imkoniyatlari
• Bolalarda zotiljam diagnostikasida o’pkaning ultratovush tekshiruvi
• Bolalarda zotiljam va uning asoratlarini nur diagnostikasi
• Yagona buyrakli bolalarda renal qon oqimini kompleks exografik xarakteristikasi IAA, Кongress, s’ezd va boshqa anjumanlarda ishtirok etganlik to’g’risida ma’lumot
• Neyrovizualizatsiyada yangi texnologiyalar ilmiy amaliy anjuman
• Rossiya va MDH mamlakatlari bolalar gastroenterologlarining XIX Кongressi.Bolalarda abdominal patologiyaning dolzarb mavzulari
• Talabalar ilmiy jamiyatining 46- ilmiy-amaliyanjumani
• Magistratura talabalari va klinik ordinatorlarning Х-ilmiy-amaliy anjumani
• Yevropa ultratovush shifokorlari Euroson Kongressi (Мadrid, Ispaniya)
• Radiologlar konferentsiyasi (Moskva,Rossiya)
• «Tibbiyot vizualizatsiyasi va interventsion radiologiyaning zamonaviy usullari» ilmiy-amaliy anjumani (Тoshkent, O’zbekiston)
• Bosh miya qutisi va ko’krak qafasi a’zolarining radiologiyasi ilmiy-amaliy anjumani
• Abdominal va pediatriya radiologiyasi ilmiy-amaliy anjumani
• Pediatriya radiologiyasi ilmiy-amaliy anjumani

BVTM, 2016

TTA axborotnomasi, 2016

Yosh olim, №2, 2016

O’TA?№1, 2016

Yosh olim, №16, 2016

International journal of applied and fundamental research

International journal of applied and fundamental research (2)

Bolalar diyetologiyasi muammolari, 2016