Kafedrada 4, 6,  kurs pediatriya,4 – kurs tibbiy – pedagogika, davolash ishi fakulteti talabalari «Nur diagnostikasi va terapiyasi» fani dasturi asosida taxsil olishadi.

Kafedrada magistratura va klinik ordinatura yo’nalishi bo’yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash yo’lga qo’yilgan.

O’qitish har bir kurs va fakultet uchun quyidagi tasdiqlangan hujjatlar bo’yicha olib boriladi:
– Kvalifikatsion xarakteristika;
– Davlat standarti;
– O’quv dasturi;
– O’quv ishchi dastur;
– Тa’lim texnologiyalariga quyidagilar kiritilgan:
– O’zR SSV №80 buyrug’iga asosan o’zgartirishlar;
– tasdiqlangan tashxis standartlari;
– xalqaro tavsiyalar;
– zamonaviy ta’lim texnologiyalari (grafik organayzerlar, keys texnologiya va proekt usuli).

O’qitish jarayonida quyidagi texnik ta’minotlar mavjud:
Telekommunikatsion tizim tashkil qilingan bo’lib, mavzuga oid videofilmlar,prezentatsiyalar, multimediya dasturlari, ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar markaziy kompyuterga ulangan televizorlar yordamida namoyish etiladi. O’quv asturiga asosan tuzilgan unifitsirlangan o’qitish uchun mo’ljallangan va o’quv dasturining barchab o’limlariga to’g’ri keladigan skanerlangan tasvirlarning yagona banki mavjud.

Kafedra kutubxonasi:
• Кutubxonada ingliz, o’zbek va rustillaridagi 60 dan ortiq o’quv adabiyotlar mavjud.
• Elektron kutubxona darslik, atlaslar, o’quv qo’llanmalar, o’quv-uslubiy qo’llanmalar va boshqalarni o’z ichiga oladi.

Talabalar uchun mavzuga oid bemorlarni ultratovush va rentgenologik diagnostika xonalarida ko’rish tashkil etilgan


Топ 500 га кирувчи М. АуезовномидагиЖанубийҚозоғистонУниверситетида кафедра мудири, т.ф.д. Г.А. ЮсупалиеваваPhD М.Я. Абзаловалар томонидан  “Биотехнология” мутахассислиги бўйича магистратура талабаларига “Тиббиётда қўлланиладиган замонавий технологиялар” мавзусида маърузаларўқилди


08.04.2023 йилда тиббий радиология кафедрасида профессор, тиббиёт фанлари доктори, Россия Федерацияси тиббиёт ва техника фанлари Академиясининг академиги Акрам Акмалович Фазилов иштирокида «Ултратовуш диагностикасининг инновацион ривожланиши» мавзусидаилмий семинар ва мастер класс ўтказилди