Klinik Farmakologiya, Kukes V.G.

Klinik farmakologiya,Mamadov N.M.,Hujamberdiev M.A.

Klinik farmakologiya,Kukes V.G.

Talabalarni o`qitishda mustaqil ishning ahamiyati

Klinik farmakologiya o`qitishda talim metodlari

Tibbiyot oliygohlarida talabalar mustaqil ishining ahamiyati

Oqitishda innovatcion uslublarni qullanilishi

Amaliy mashgulotlarda innovacion tehnologiyalarni qullanilishi

Tibbiyot oliygohlarida modul tizimi buyicha talabalarni o`qitishi

Polipragmaziya zamonaviy klinik tibbiyotning farmakoekonomik muammosi

Yurak ishemik kasallaligini davolashda aspiragin kislotasining ahamiyati

Yatrogeniyaning nojuya reaksiyalari

Paracitamolni nojuya tasirlari

Nosteroid yalliglanishga qarshi dori vositalarning behatar qullanilishini ta`minlash

Maktab yoshidagi bolalarda surunkali pielonefritdagi anemic va sideropenik sindromlarni baxolash