Klinik farmakologiya kursi O’rta Osiyo meditsina pediatriya instituti hududida 1983 yil 10 yanvar 13 sonli buyruqga asosan (SAMPI) tashkil etilgan

2012-2013o`quv yillida klinik farmakologiya kursi Fakultet terapiya,harbiy -dala terapiya, kasb kassaliklari kafedrasiga q o`shildi. 2013-2014o`quv yillida O`ASH terapiya klinik farmakologiya  deb nomlandi.

2021 yilda rektorat va institut ilmiy kengashi xulosalariga asosan kafedraga yangi nom Oilaviy shifokorlik №2, klinik farmakologiya nomi berildi. �