1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.07.2017 yildagi PF-5106-son «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida» Farmoni;

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.07.2017 yildagi PQ-3138-son «O’zbekiston yoshlar Ittifoqi faoliyatini takomillashtirish bo’yicha kompleks chora-tadbirlar to’g’risida»gi Qarori;

3. O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2017-yil 22-avgustdagi 39-q/q va O’zbekiston yoshlar Ittifoqining 2017-yil 22-avgustdagi 10-q/q-sonli «O’zbekiston yoshlar Ittifoqining oliy o’quv yurtlarida boshlang’ich tashkilotlari faoliyatini tashkil etish to’g’risida»gi Qo’shma Qarori»;

4. O’zbekiston yoshlar Ittifoqi ustavi.