ToshPTI xodimlari kasaba uyushmasi tashkiloti sifatida 1972 yil tashkil topgan.
Kasaba uyushmasi raisi sifatida o’tgan vaqt davomida quyidagi xodimlar faoliyat ko’rsatgan.

  • 1972-1974 yillar dots R.K.Kurbonov.
  • 1974-1975 yillar dots. V.K.Qodirov.
  • 1975-1978 yillar dots. N.J.Jeleznyakova.
  • 1980-1983 yillar prof. U.Z.Qodirov.
  • 1983-1986 yillar prof. P.O.Xakimov.
  • 1986-1999 yillar dots. S.Z.Orifjonov.
  • 1999-2000 yillar dots. X.A.Nurmuxamedov.
  • 2000-2001 yillar dots. S.Z.Orifjonov.
    2001 yildan hozirgacha t.f.d., prof. A.M.Mannanov ToshPTI Kasaba uyushmasi raisi sifatida faoliyat yuritmoqda.