Maksim Vyacheslavovich Limning «Erta yoshdagi bolallarda bronxoobstruktiv sindromini davolash taktikasi va diagnostikasini takomillashtirish» (tibbiyot fanlari) mavzusidagi falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi himoyasi Toshkent pediatriya tibbiyot instituti xuzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Tib.29.01 raqamli Ilmiy Kengashning 2019 yil 26 sentyabr soat 14:00dagi majlisida bo’lib o’tadi.

Javlon Baxtiyarovich Mullaxanovning «Eshakem bilan xastalangan bemorlarda immun va mikrobiologik holatining klinik-diagnostik ahamiyati va davolash usullarini takomillashtirish» (tibbiyot fanlari) mavzusidagi falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi himoyasi Toshkent pediatriya tibbiyot instituti xuzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Tib.29.01 raqamli Ilmiy Kengashning 2019 yil 26 sentyabrь soat 13:00dagi majlisida bo’lib o’tadi.