O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestasiya Komissiyasining 2013 yil 22 iyuldagi 020-u sonli buyrug’i

Malakaviy imtixon dasturlari