1. Tartib raqami.
 2. Ilmiy daraja talabgorining F.I.Sh.
 3. Ilmiy daraja talabgorining ish joyi, lavozimi.
 4. Doktorlik dissertatsiyasi mavzusi.
 5. Ixtisoslik shifri va nomi.
 6. Ish bajarilgan tashkilot.
 7. Doktorlik dissertatsiyasini ilmiy kengashga dastlabki muhokama uchun qabul qilingan sana.
 8. Doktorlik dissertatsiyasini ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarga yuborilgan sana.
 9. Doktorlik dissertatsiyasi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda muhokama qilingan sana va ilmiy seminar xulosasi.
 10. Doktorlik dissertatsiyasi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminardan kengashga qaytarilgan sana.
 11. Doktorlik dissertatsiyasi ilmiy kengashga himoya uchun qabul qilingan sana.
 12. Tasdiqlangan rasmiy opponentlar (F.I.Sh., ilmiy darajasi va ilmiy unvoni) va etakchi tashkilot.
 13. OAK veb-saytida dissertatsiya himoyasi to’g’risida e’lon berilgan sana.
 14. Doktorlik dissertatsiyasi to’liq matnini IK veb-saytiga joylashtirilgan sana va manzili.
 15. Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati to’liq matnini IK veb-saytiga joylashtirilgan sana va manzili.
 16. Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati to’liq matnini “ZiyoNET” axborot-resurs portaliga joylashtirilgan sana va manzili.
 17. Doktorlik dissertatsiyasini himoya qilingan sana.
 18. Attestatsiya ishini OAKga topshirilgan sana.
 19. Attestatsiya ishi bo’yicha OAK Rayosati qarori.