Ishchi dastur

Ishchi dastur (ped o`z)

Ishchi dastur (t\p rus)

Ishchi dastur (t\p o`z)

Ishchi dastur 5 kurs (ped rus)

Ishchi dastur 6 kurs (t\p rus)

Ishchi dastur 5 kurs (ped o`z)

Ishchi dastur 6 kurs (t\p o`z)

2014-2015 o`quv yili kalendar rejasi (rus)

2014-2015 o`quv yili kalendar rejasi (o`z)

2014-2015 o`quv yili kalendar rejasi (o`z)

Mavzular bo`yicha adabiyot

Турсунходжаева мақола пдф

Турсунходжаева мақола пдф