Oqing, urganing va yetuk shifokorlar bolib yetishing