Kafedraning o‘quv-uslubiy faoliyatiga mas’ul: t.f.n., assistent Nurmuxamedova F.B.

Kafedrada o‘quv faoliyati tasdiqlangan namunaviy va ishchi dasturlarga muvofiq, shuningdek, individual ish va yillik reja asosida amalga oshiriladi.

Kafedra “Pediatriya” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha 4-kurs va “Umumiy tibbiyot”, “Tibbiy-pedagogik ishlar” ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha 5-kurs, “An’anaviy tibbiyot” ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha 4-kurs talabalari, shuningdek, klinik ordinatorlar va magistrantlarni tayyorlaydi. «Otorinolaringologiya» mutaxassisligi bo’yicha talabalar.

2023/2024 o‘quv yili uchun “Otorinolaringologiya” fanidan 4-5-kurs talabalari uchun o‘qituvchilar va guruhlar tomonidan dars jadvali

       
Sana
Amonov Sh.E.Amonov A.Sh.Rajabov A.X.Jabborova D.R.Abdullaev X.N.Rasulova N.A.Alimova D.D.Mamatova Sh.R.Yakubov M.M.Ergashev J.D.Salomov K.M.Nurmuhamedova F.B.Ismatova K.A.Egamberdieva Z.D.
14-23.09  425-1P423-1P424-1P  BIM 426-1P 427-1PBIM428-1P
225.09-24.10     429-1P 430-1P BIM 431-1P432-1P433-1P
316.10-4.11  404-1P   405 1P  BIM406 1p   
46-25.11   BIM401 2P402 2P 403 2P404-2P   405 2P 
527.11-18.12BIM  BIM   418 1P419 1P420 1P421 1P 422 1P 
615.12-18.01BIM          514 CI 515DI
719.12-22.01BIM  519 TP413 1P414 1P520 TP 415 1P416 1P417 1P   
823.01-12.02  408 2P409 2P  410 2P   411 2P412 2P413 2P 
925.01-15.02518 CI   506 TP  508 TP507 TP519 CI   520DI
102.02-4.03 429 2P430 2P  431 2P        
o’n bir8.02-15.02402 XT             
1212.02-4.03       420 2P 421 2P 422 2P  
1316.02-22.02          401XT   
1416.02-7.03509 TP  510 TP    501 TP  517 TP502 TP518 TP
155-29.03     423 2P 424 2P 425 2P426 2P427 2P 428 2P
169.03-15.03  403 HT           
179.03-2.04   507 CI516 CI 517 CI 508 CI   509 CI 
1830.03-20.04401 1P      402 1P 403 1P406 2P407 2P  
193.04-24.04   511 CI 513 CI512 CI 504DI   510 CI505DI
2022.04-13.05 414 2P  415 2P  416 2P 417 2P418 2P419 2P  
2125.04-16.04501 CI  502 CI 503 CI503 TP 504TP   505TP 
2217.05-8.06   511 TP  512 TP513 TP 514 TP515 TP  516 TP
2321.05-11.06 407 1P408 1P 409 1P410 1P  411 1P   412 1P 

4 kurs uchun kalendar tematik reja

Jami mehnat zichligi – 144 soat: shundan: ma’ruzalar – 28 soat, amaliy mashg‘ulotlar – 80 soat, mustaqil ish – 36 soat

 Mavzu nomiAkad. soat
Kirish. Burunning klinik, anatomik va fiziologik xususiyatlari, zamonaviy tekshirish usullari4
 2O’tkir burun kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
 3Surunkali burun kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
 4Sinusit, burun va sinus o’smalari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
 5Kirish. Halqumning klinik, anatomik va fiziologik xususiyatlari, zamonaviy tekshirish usullari4
 6Halqumning o’tkir kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch tibbiy yordam, profilaktika, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik.4
 7Halqumning surunkali kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
O’tkir va surunkali tonzillit, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, profilaktika, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
 9Kirish. Quloqning klinik, anatomik va fiziologik xususiyatlari, zamonaviy tekshirish usullari4
 10Tashqi quloq kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
 11O’rta quloq kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
 12Labirintit va quloq o’smalari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
 13Yiringsiz quloq kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
 14Eshitish qobiliyatini yo’qotish, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, profilaktika, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik4
 15Karlik, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik6
 16Xiqildoqning klinik, anatomik va fiziologik xususiyatlari, zamonaviy tekshirish usullari6
 17Xiqildoqning o’tkir kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik.6
 18Surunkali Xiqildoqkasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, profilaktika, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik.6
  80

“Pediatriya fakulteti” ta’lim yo‘nalishi 4-kurs talabalari uchun 2023/2024 o‘quv yili uchun kalendar va tematik ma’ruza rejasi

   Mavzu  Ma’ruza soati
 1Kirish. O’tkir burun kasalliklari.2
 2Surunkali burun kasalliklari.2
 3Paranasal sinuslarning kasalliklari2
 4Halqumning o’tkir kasalliklari.2
 5Halqumning surunkali kasalliklari.2
 6Quloq anatomiyasi, tadqiqot usuli2
 7Tashqi quloqning o’tkir kasalliklari.2
 8O’rta quloqning o’tkir kasalliklari.2
 9O’rta quloqning surunkali kasalliklari2
 10Yiringli bo’lmagan quloq kasalliklari.2
 11Labirintit, karlik2
 12Xiqildoq anatomiyasi, tadqiqot usuli2
 13Xiqildoqning o’tkir kasalliklari.2
 14Xiqildoqning surunkali kasalliklari.2
 Jami28

“Tibbiyot-tibbiy pedagogika fakulteti” ta’lim yo‘nalishi 5-kurs talabalari uchun 2023/2024 o‘quv yili uchun amaliy mashg‘ulotlarning kalendar-tematik rejasi

Jami mehnat zichligi – 196 soat: shundan: ma’ruzalar – 12 soat, amaliy mashg‘ulotlar – 96 soat, mustaqil ish – 88 soat

 Mavzu nomiAkad. soat
Kirish. Burunning klinik, anatomik va fiziologik xususiyatlari, zamonaviy tekshirish usullari5
 2O’tkir burun kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik5
 3Surunkali burun kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik5
 4Sinusit, burun va sinus o’smalari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik5
 5Kirish. Farenksning klinik, anatomik va fiziologik xususiyatlari, zamonaviy tekshirish usullari5
 6Halqumning o’tkir kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch tibbiy yordam, profilaktika, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik.5
 7Halqumning surunkali kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik5
 8O’tkir va surunkali tonzillit, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, profilaktika, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik5
 9Kirish. Quloqning klinik, anatomik va fiziologik xususiyatlari, zamonaviy tekshirish usullari5
 10Tashqi quloq kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik5
11 O’rta quloq kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik5
12 Labirintit va quloq o’smalari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik5
13 Yiringsiz quloq kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik6
14 Eshitish qobiliyatini yo’qotish, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, profilaktika, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik6
15 Karlik, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik6
16 Xiqildoqning klinik, anatomik va fiziologik xususiyatlari, zamonaviy tekshirish usullari6
17 Xiqildoq ning o’tkir kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, oldini olish, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik.6
18 Surunkali Xiqildoq kasalliklari, zamonaviy tadqiqotlar, davolash tamoyillari, favqulodda vaziyatlarda shoshilinch yordam, profilaktika, reabilitatsiya va tibbiy ko’rik.6
  96

“Tibbiyot-tibbiy pedagogika fakulteti” ta’lim yo‘nalishi 5-kurs talabalari uchun 2023/2024 o‘quv yili uchun taqvim va mavzuiy ma’ruza rejasi

 MavzuMa’ruza soati
 1Kirish. Burunning o’tkir va surunkali kasalliklari.2
 2O’tkir va surunkali sinusit.2
 3Halqumning o’tkir va surunkali kasalliklari.2
 4O’tkir va surunkali quloq kasalliklari.2
 5Yiringli bo’lmagan quloq kasalliklari, labirintit2
 6Xiqildoqning o’tkir va surunkali kasalliklari.2
 Jami12

Amaliy dars rejasi (xronokarta)

VaqtXronokartaEslatma*
8:30-9:15Jurnalda hozir bo’lganlarni ro’yxatga olish. Kirish, yangi mavzuni taqdim etish, dolzarbligi, maqsad, vazifalari va amaliy dars ishlanmalari. Darsga tayyorgarlik jarayonida yuzaga kelgan savollarga javoblar. Davra suhbati 
9:15-9:20Tanaffus 
9:20-10:05Nazariy materialni tahlil qilish. Amaliy darsni o’tkazish uchun zarur bo’lgan uslubiy ko’rsatmalar berish. Testlar. Vaziyat vazifalari. Tasvirlar (KT-MRI, rentgen, audiogramma, timpanogramma) 
10:05-10:15Tanaffus 
10:15-11:00Operatsiyadan oldin va operatsiyadan keyingi bemorlarga tashrif buyurish (tibbiy tarix bilan ishlash, Morbi va Vitae anamnezini yig’ish). Amaliy qism, ambulatoriya muolajalari, operatsiyalarda mavjudligi. KBB apparati yoki an’anaviy usul yordamida bemorni tekshirish. Bemor bilan maslahatlashish, retsept yozish.   
11:00-11:05Tanaffus 
11:05-11:50Yangi mavzu xabari, mustaqil ishlash uchun savollar, tavsiya etilgan adabiyotlar. Materialni tuzatish. Baholar qo’yish va o’quv jurnalini tayyorlash. Darsning oxiri. 
11:50-12:50Tushlik vaqti 
12:50-13:35Leksiya  Agar ma’ruza bo’lmasa – Nazariy materialni tahlil qilish, taqdimotlar, uy vazifalarini muhokama qilish, bilimlarni baholash va nazorat qilish.
13:35-13:40Tanaffus 
13:40-14:25Leksiya   
Eslatma* xronokarddagi dars klinik bazaga qarab farq qilishi mumkin
 
2023/2024 o‘quv yili uchun kafedra xodimlarining navbatchilik jadvali
       F.I.Sh.Kunlar
DushanbaSeshanbaChorshanbaPayshanbaJumaShanba
 1Ergashev J.D.
Alimova D.D.
+     
 2Ismatova K.A.
Mamatova Sh.R.
 +    
 3Jabbarova D.R. Nurmuhamedova F.B.  +   
 4Rasulova N.A.
Yakubov M.M.
   +  
 5Egamberdieva Z.D.
Salomov Q.M.
    + 
 6Rajabov A.X.
Abdullaev X.N.
     +

2023/2024 o‘quv yili uchun kafedra o‘qituvchilari ro‘yxati

1. Kafedra mudiri Tibbiyot fanlari doktori Professor Amonov Sh.E

2. Kafedra professori, tibbiyot fanlari doktori Xasanov S.A.

3. Kafedra professori, tibbiyot fanlari doktori Qoraboev X.E.

4. Kafedra dotsenti, tibbiyot fanlari doktori Boboxonov G.K.

5. Kafedra dotsenti, tibbiyot fanlari doktori Muxiddinov U.B.

6. Kafedra dotsenti, t.f.n. Jabborova D.R.

7. Kafedra dotsenti, t.f.n. Rasulova N.A.

8. Kafedra dotsenti, t.f.n. Abdullaev X.N.

9. Kafedra dotsenti, f.f.d. Ergashev J.D.

10. Kafedra dotsenti, t.f.n. Alimova D.D.

11. Kafedra assistenti, tibbiyot fanlari doktori Rajabov A.X.

12. Kafedra assistenti, t.f.n. Nurmuhamedova F.B.

2023/2024 o‘quv yili uchun kafedra imtihonchilari ro‘yxati

1. Kafedra mudiri Tibbiyot fanlari doktori Professor Amonov Sh.E.

2. Kafedra professori, tibbiyot fanlari doktori Xasanov S.A.

3. Kafedra professori, tibbiyot fanlari doktori Qoraboev X.E.

4. Kafedra dotsenti, tibbiyot fanlari doktori Boboxonov G.K.

5. Kafedra dotsenti, tibbiyot fanlari doktori Muxiddinov U.B.

6. Kafedra dotsenti, t.f.n. Jabborova D.R.

7. Kafedra dotsenti, t.f.n. Rasulova N.A.

8. Kafedra dotsenti, t.f.n. Abdullaev X.N.

9. Kafedra dotsenti, f.f.d. Ergashev J.D.

10. Kafedra dotsenti, t.f.n. Alimova D.D.

11. Kafedra assistenti, tibbiyot fanlari doktori Rajabov A.X.

12. Kafedra assistenti, t.f.n. Nurmuhamedova F.B.

Otorinolaringologiya kasalliklari va bolalar otorinolaringologiya kasalliklari fanidan o’quv dasturi barcha fakultet 4 kurs (I, II-pediatriya), 5-kurs (tibbiy-pedagogik va davolash fakultetlari), 4 kurs (xalq tabobati) talabalar ta’lim sifatini yaxshilash uchun O’ O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim vazirligida tasdiqdan utgan fan dasturi asosida tasdiqlangan.

«Otorinolaringologiya» fanidan (o’zbek va rus tillarida) 14 video ma’ruzalar, mavzular bo’yicha 18 ta mashg’ulotga 40 tadan testlar umumiy 720 ta test savollari ishlab chiqarish, 10 tadan vaziyatli masalalar va har bir mavzu bo’yic ha 20 tadan og’zaki va yakuniy savollar (rus va o’zbek tillarida) tuzildi.

2023-2024 o’quv yiliga o’quv uslubiy majmua va ishchi o’quv dasturi qaytadan ishlab chiqildi va tasdiqlandi. 2022 yilda 4 ta o’quv uslubiy qo’llanma tayyorlandi.

KAFEDRANING O’QUV ISHLARI BO’YICHA AXBOROT.

Professor Amonov SH.E. rahbarlik qilayotgan ijodiy jamoa TOSHPTI “Pediatriya ishi”, “Tibbiy pedagogika”,“Davolash ishi” fakultetlari talabalarini o’qitishda, ya’ni Davlat buyurtmasiga ko’ra sog’liqni saqlash tizimi birlamchi bo’g’ini uchun umumiy amaliyot shifokorlari (UASH) tayyorlashda ishtirok etmoqda. Magistratura, klinik ordinaturada va doktoranturada zamonaviy tibbiyot talablariga javob beruvchi mutaxassis otorinolaringologlar hamda tadqiqodchi ilmiy izlanuvchilarni tayyorlashda faol qatnashmoqda. Germaniya, AQSH, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Ukraina, Polsha, Italiya va Yaponiya ta’lim va ilmiy dasturlarini o’quv jarayoniga keng qo’llamda tadbiq qilmoqda. Har bir xodim grafik bo’yicha muntazam pedagoglik hamda mutaxassisllik mahoratlarini oshirib bormoqda va ularning qator sertifikatlari bunga misol bo’la oladi. Ma’ruzachilarning ro’yxati: 1 Professor Amonov SH.E . 2 Professor Xasanov S.A. 3 Professor Karabaev X.E. 4 Dotsent Boboxonov G.K. 5 Dotsent Jabborova D.R. Amaliy darslarning o’quv majmuasi . Tematika mos ravishda «Otologiya» «Laringologiya» «Rinologiya» «Faringologiya» o’quv xonalari jixozlangan . Har bir o’quv xonasida ko’gazmali qurollar, stendlar, mulyajlar, anatomik preparatlar, instrumentlar majmuasi va boshqa vositalar muhayyo. Har bir xona otorinolaringolog ish o’rni bilan ta’minlangan. Talabalar o’qitish ishlari klinika (bazalar) ning ko’ruv va bog’lov xonalarida ham olib boriladi. Zaruriyat tug’ilganda talabalarga bo’limlarda ishlatilayotgan diagnostik-davolash anjomlari (audiometr, impedansometr, xirurgik mikroskop, fibrolaringoskop, endoskopik mikrolaringoxirurgiya va rinoxirurgiya moslamalari) ham namoyin etiladi. Keng qo’llamda “Miya hujumi”, «Sinektika», «Intsident», «Dumaloq stol», «Uch bosqichli intervyu», «Muammoni echish», «Ruchka stol o’rtasida», «Rotatsiya uslubi orqali fikrlarni umumlashtirish (obzor)», «Galereya bo’ylab sayohat», «Polemika», «Akademik polemika», «Guruhlarga bo’linib izlanish», «Kritik holatlarni tahlil qilish», «Guruhli dinamika», «Diskret dinamika», «Kosa», «Qor uchquni», «Asalari galasi», «Qor uyumi», «Akvarium» «Qaynoq kartoshka» «Romashka», «O’z yarmingni top!», «Syurpriz», «Shaklni tanla», «Chanoqchadan sakrash», «Baliq suyagi», «Bum», «Qora quti» kabi interaktiv o’qitish usullari-o’yinlar qo’llanilmoqda. Kafedraning zamonaviy texnik ta’minlanganligi xodimlar tomonidan tayyorlangan prezentatsiya materiallari va videofilmlar bilan ma’ruzalar o’qishni, auditoriyada bevosita jarrohlik xonasidan operatsiyalarning bajarilishini namoyish etish imkonini beradi. Mutaxassis otorinolaringologlarni tayyorlash uchun ham standartga asoslangan o’quv dasturlari, uslubiy qo’llanmalar, kitoblarga boy kutubxona, texnik vositalar: trenajer, mulyajlar Internetga ulangan kompyuter, proektor, operatsion mikroskop, endoskop bilan jixozlangan o’quv xonalari singari sharoitlar mavjud. Yoshlar o’sishi uchun barcha imkoniyatlar tug’dirishga, hattoki talabalar bilimlarini oshirishlari uchun chet ellarga yuborishgacha harakat qilinmoqda, ularning barisi o’z ilmiy yo’nalishlariga ega. O’quv jarayoni mobaynida bo’g’usi otorinolaringologlar oladigan bilimlar sig’imi mutaxassislikning barcha asosiy yo’nalishlarni qamrab oladi. Yosh shifokorlarda operatsiyalarni mikroskop va endoskop ostida bajarish texnikasini o’zlashtirishga hamma imkoniyatlar mavjud. Kadrlarni tayyorlash bo’yicha kafedra eng yahshi kafedralardan biri hisoblanadi va shu bois otorinolaringolog mutaxassisligini tanlagan yoshlar bizda tahsil olishga intiladilar. Kafedrada o’quv jarayoni quyidagi yo’nalishlarga bo’lingan: • UASH ni tayyorlash. • Otorinolaringologiya yo’nalishi bo’yicha magistrlarni tayyorlash. • Otorinolaringologiya yo’nalishi bo’yicha klinik ordinatorlarni tayyorlash. • Mutaxassislik bo’yicha tibbiyot fanlari doktorlarini tayyorlash. Bazalar manzili Kafedraning o’quv-uslubiy ishlari haqida axborot. Kafedrada o’quv–uslubiy ishlarning asosiy maqsadi o’quv jarayonini sifatiini va samaradorligini oshirish uchun sharoitlar yaratish iborat. Kafedrada o’quv-uslubiy ishlar kafedra mudiri professor Amonov SH.E. va dotsent Djabbarova D.R. tomonidan boshqariladi. Har kuni ertalabki konferentsiyada va muntazam har oyda bir marta o’tkaziladigan kafedra majlisida o’quv–uslubiy ishlarga doir masalalar muhokama qilinadi. Kafedradagi uslubiy ishlar kompleks tadbirlardan iborat bo’lib, quyidagi yo’nalishlarga ega: • O’quv jarayonini o’quv–uslubiy majmua bilan ta’minlash. • O’qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish, ma’ruzalarni, auditoriya dars berish va talabalarning mustaqil ishlarini takomillashtirish. • Asosan, davlatimizga mutaxassislar tayyorlanayotganligi uchun O’zbekistonning hozirgi tibbiy xizmat holati va kelgusi istiqboli (perspektivasi)ni nazarda tutgan holda, kafedraning barcha o’qituv shakllari, turlari va o’qitish uslublarini shunga moslash va yaxshilash. • Ta’lim doirasida kechayotgan jarayonlarni tahlil qilish, yangi ilmiy va texnologik yutuqlarni hisobga olgan holda uning rivojlanish yo’nalishini aniqlash; • Joylarda tayyorlangan UASH va LOR mutaxassislarimiz faoliyatini va mazmunini tahlil qilish (“Sharq haqiqati” “Sh. Rashidov”, “Boyovut”, “Uzbekiston” “Qorjou” QVP lariga otaliq yordami ko’rsatamiz va faoliyatini tahlil qilamiz). • O’qish jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va nasorat qilish masalalari bo’yicha institut tomonidan berilgan buyruq, farmoyish va ko’rsatmalarni ishlab chiqish; • Ilmiy Kengash echimlarini, rektor buyruqlari va o’quv ishlar prorektorining o’quv-uslubiy faoliyat bo’yicha ko’satmalarining bajarilishi yuzasidan nasoratni amalga oshirish; • O’quv jarayoniga oid yangi texnologiyalarni yaratish va tadbiq qilishga ko’maklashish; • Imtihondan keyin talabalardan anonim anketa ma’lumotlari jig’sh, anketa to’dirish o’qitish sifatiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. • Qoloq talabalar uchun qo’shimcha darslar o’tiladi; • Talabalar ilmiy jamiyati (TIJ) yo’lga qo’yilgan Kafedraning o’quv–uslubiy ishlari bo’yicha asosiy xujjatlarning ro’yxati. 1. Kitoblar 2. Uslubiy tavsiyanomalar 3. O’quv –uslubiy qo’llanmalar 4. Xar xil darajali test savollari 5. Otorinolaringologiya bo’yicha ma’ruzalar 6. Kutubxona 7. Kitob –jurnal fondi 8. O’quv videofilmlari 9. Bakalavriat (UASH ni tayorlash) 10. Normativ xujjatlar (o’quv –uslubiy xujjat) 11. U ASH ni tayyorlashni O’zbekiston davlat standarti. 12. Tipik programma 13. 5 kurs tibbiy – pedagogik fakultetining ish programmasi 14. 4-5 kurs pediatriya fakultetining ish programmasi 15. 5 kurs davolash ishi fakultetining ish programmasi 16. 7 kurs pediatriya fakultetining ish programmasi 17. LOR bo’yicha uzlashtirish • o’zlashtirish varaqasi 5 kurs • o’zlashtirish varaqasi 4 kurs • O’zlashtirmagan talabalar • Iqtidorli talabalar Magistratura Klinik ordinatura