Iskandarov Alisher Iskandarovich

Kafedra mudiri

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Professor
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-6007-2629

 • Ish telefoni: +998 (90) 185 28 70
 • E-mail: alisher.iskandarov1950@mail.ru

Ruziev Sherzod Ibadullaevich

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Professor
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-0464-8379

 • Ish telefoni: +998 (99) 049 61 22
 • E-mail: ruziev.sherzod1985@mail.ru

Khvan Oleg Innokentievich

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-8849-3043

 • Ish telefoni: +998 (97) 718 88 57
 • E-mail: hoi8@yandex.ru

Kuziev Otabek Zhurakulovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent- Mustaqil izlanuvchi DSc
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-7277-2224

 • Ish telefoni: +998 (97) 103 10 31
 • E-mail: o_kuziev@mail.ru

Yakubov Khaetzhon Khamidullaevich

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-7384-6408

 • Ish telefoni: +998 (90) 130 59 32
 • E-mail: yakubovhayot@bk.ru

Abdikarimov Bakhodir Abdikhoshimovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-8917-0513

 • Ish telefoni: +998 (90) 985 66 99
 • E-mail: bahodir.abdikarimov@yandex.ru

Nasirov Tulkin Karimovich

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-sorc-idor-g0

 • Ish telefoni: +998 (97) 130 77 85
 • E-mail: Tulkun09@mail.ru

Ismatov Abrorkhon Asar Uli

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-2347-5856

 • Ish telefoni: +998 (94) 976 55 95
 • E-mail: abrorxonbekjon@gmail.com

Kurbanov Azamat Timurovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-2054-3371

 • Ish telefoni: +998 (99) 833 17 18
 • E-mail: qurbonov89@mail.ru

Kadirov Kuralbay Urazbaevich

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-9863-8277

 • Ish telefoni: +998 (99) 402 77 60
 • E-mail: Yeaph91@gmail.com