Kafedra o’quv kontingenti; o’quv rejaga binoan 4 va 6 kurs Pediatriya va Tibbiy pedagogika, davolash ishi fakulteti talabalari, O’quv yilining boshida xar bir o’qituvchi shaxsiy ish rejasi tuzilgan va fakultet dekani tomonidan tasdiklangan. Yangi 2018-2019 o’quv yili uchun  fanlar buyicha mashg’ulotlar jadvali, amaliy mashgulotlarning kalendar tematik rejasi, kafedraning ish rejasi, namunali, ochiq, ko’rgazmali amaliy mashg’ulot va ma’ruzalarning rejalari, kafedraning yangi o’quv yiliga ma’naviy, o’quv uslubiy, ilmiy, tashkiliy ishlari rejalari ishlab chiqilgan. Shuningdek kafedra xodimlarining pasporti tuzilib institut axborot texnologiyalari bo’limiga topshirilgan.
Kafedra professor o’qituvchilarining faoliyati Oliy va o’rta ta’lim vazirligining buyrug’lari asosida  hamda  institut buyruq va farmoyishlari  asosida fakultet dekani va uning muovinlari bilan birgalikda institut ichki inspektsiya xodimlari tomonidan  kafedrada xujjatlarning holati, o’quv jarayoni borishini holati, talabalarni tartib intizomi, davomati, xodimlar o’kuv uslubiy ishlarini, ish faoliyatini muntazam    ravishda  nazorat qilib borildi va ko’rsatib o’tilgan ayrim kamchiliklar bartaraf etilib kelinmokda.
Amaliy mashg’ulotlar har bir professor va o’qituvchilarda mavjud ishchi dastur asosida u erda ko’rsatib o’tilgan mashg’ulotlar xronokartasi asosida, yangi pedagogik texnologiyalar qo’llagan holda (“Qora quti”,”Qopdagi mushuk”, “Ari uyasi”, “Auktsion”, “Miya xujumi”, “Aylana stol ustida”) olib borildi.
Shuningdek amaliy mashg’ulotlar o’tishda fanning yangi ta’lim texnologiyalaridan keng qo’llanildi (Keys, proekt, grafik organayzerlar). Yangi ta’lim texnologityalari bo’yicha ishchi dasturlar tuzildi.
       Talabalar o’quv jarayoni davomida mustaqil ravishda professor o’qituvchilar nazorati ostida murdalarning va tirik shaxslarning sud tibbiy ekspertizalarini o’tkazadilar. Talabalar tekshirishlarni o’tkazib bo’lganlaridan keyin «Ekspert xulosasi»ni tuzadilar va o’z amaliy ko’nikmalarini shakllantiradilar. Amaliy mashg’ulotlar, mashg’ulot xronokartasi asosida interaktiv o’qitish usullarini qo’llagan holda olib boriladi.

Amaliy mashg’ulotlar kafedrada mavjud quyidagi zamonaviy informatsion texnologiyalar yordamida olib boriladi;
1. Multimediya proektori;
2. Kompyuter;
3. Tematik videotasma videoikkilik yordamida kursatiladi;
4. DVD magnitofon disklari bilan;
5. Amaliy mashg’ulotlar va maruzalar buyicha multimediya materiallari;
6. Barcha  mavzular  buyicha  rangli   lazer  plenkalar  Overxed yordamida  namoish qilindi;
7. Mavzular buyicha mulyajlar, tematik plakatlar va stendlar;
8. Rangli fotoalbom  fotosuratlar;
9. Multimediya proektori;

O’quv jarayonida alohida e’tibor talabalar tomonidan amaliy ko’nikmalarni egallashligiga qaratilgan, shu sababli ularni  murdalarni mustaqil tekshirish, tirik shaxslarni sud tibbiy ko’rikdan o’tkazish, voqea sodir bo’lgan joyda murdani ko’zdan kechirish kabi amaliy ko’nikmalarni egallashlariga ahamiyat berildi.
Talabalar fanlar buyicha darsliklar bilan to’liq ta’minlangan.O’quv adabiyotlari sud tibbiyoti fanidan rus tilida xamda o’zbek tilida lotin va kiril alifbosida mavjud. 4 kurs tabalalari uchun Sud tibbiyoti fanidan 5 ta darslik mavjud ularning soni institut kutubxonasida etarli darajada. 6 kurs tabalari uchun vrach faoliyatining xuquqiy asoslari fanidan o’quv qo’llanma rus va o’zbek tillarida etarli miqdorda institut axborot resurs markazida bor. Shuningdek ma’ruza matnlari yangilandi va institut axborot resurslar markaziga topshirildi.
Kafedrada kutubxona talabalar uchun tashkil etilgan bo’lib,  ushbu  kutubxonada 4 kurs talabalari uchun sud tibbiyoti fanidan va 6 kurs talabalariga vrach faoliyatining xukukiy asoslari fanidan o’quv darsliklari, qo’llanmalari, atlas mavjud. Sud tibbiyoti fanidan elektron darsliklar mavjud. Sud tibbiyoti fanidan 1200 ta yangi avlod testlari mavjud bo’lib (bitta to’g’ri javobli, ikki va undan ortiq, ketma-ketlik va moslik bo’yicha test savollar) ushbu testlardan joriy nazorat jarayonida va oraliq nazoratda o’quv rejasiga muvofiq talabalarning bilimini baholashda ishlatilib kelindi.
    O’qituvchilarning malakasini oshirish va ularning bilimini rivojlantirish maqsadida tuzilgan reja asosida ochiq va ko’rgazmali  darslar o’tkazildi va ushbu natijalar kafedra kengashlarida tahlil qilinib, bayonnomalarga qayd etildi. Kafedrada o’quv ishlari, o’quv yilining boshida kafedra majlisida tasdiqlangan kafedraning o’quv va ish rejalari asosida olib borildi.

TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI «SUD TIBBIYOTI VA TIBBIY XUQUQI» KAFEDRASI. 2020-2021 O`quv yili IV-kurs Pediatriya, Tibbiy pedagogika va Davolash ishi fakul’tetlari talabalarini Sud tibbiyoti fani MA`RUZALAR REJASI
1. Sud tibbiyoti fani, vazifalari va ahamiyati. Sud tibbiyotining tibbiy va boshka fanlar bilan aloqasi. Sud tibbiyotining oliy tibbiy ta`lim tizimidagi o`rni. Sud tibbiyotining qisqacha tarixi. O`zbekistonda sud tibbiyotining rivojlanish tarixi. O`zbekistonda sud-tibbiy ekspertizaning tashkillanishi va strukturasi. Sud-tibbiy ekspertizaning protsessual va tashkiliy asoslari. Sud tibbiyoti ekspertizasining xujjatlari. Sud-tibbiy tanatologiya. Terminal ?olatlar. Tez va sekin o`lim. O`lim faktining konstatatsiyasi. O`limning taxminiy va ishonchli belgilari. O`limning sud-tibbiy tasnifi. Tanatogenez va o`lim sababi. Murdadagi ilk va kechki o`zgarishlar. Murda sud-tibbiy ekspertizasining a?amiyati. Murdaning sud-tibbiy ekspertizasi.
2. Mexanik jarohatlar xaqidagi ta`lumot. O`tkir va o`tmas jismlarlardan etkazilgan jarohatlar. Mexanik jaroxatlanishlarning tavsiflanishi. Utmas jismlarlardan etkazilgan jaro?atlar: shilinishlar, kontalashlar, yaralar, sinishlar, ichki a`zolarning jaroxatlanishlari. O`tkir jismlarlardan etkazilgan jaro?atlar: kesilgan, sanchib kesilgan, sanchilgan, chopilgan va boshka jaroxatlar. Avtotravma. O`q otar ?urollardan etkazilgan jaro?atlar. O`q otish masofasi. Gender zurlash xamda seksual zurlash bilan boglik bulgan jaroxatlanishni nazorat kilish va oldini olish choralari.
3. Kislorod etishmovchiligi natijasida kelib chikadigan soglikning buzilishi va ulim. Gipoksiya va asfiksiya xolatlari. Mexanik asfiksiya klassifikatsiyasi. Olim sodir bulganda umumasfiktik belgilar. Mexanik asfiksiya turlari: osilish, sirtmok bilan v akul bilan bugish, nafas olish organlari va yullarini bekilishi, cho`kish, kompression asfiksiya, epik bushlikda asfiksiya.
4. Sud tibbiy toksikologiyasi. Zahar tushunchasi, zaxarlanishlar. Zaxarlarning ta`sir kilish sharoitlari. Toksikokinetika va toksikodinamika. Zaxarlarning sud tibbiy tasnifi. Alkogol’dan va uning chikindi maxsulotlaridan zaxarlanish. Narkotik va bosh miya faoliyatiga ta`sir kiluvchi moddalar. Zaxarlanishlarning tibbiyotda và jamoatda tutgan urni.
5. Yangi tugilgan chakaloklarning sud tibbiy ekspertizasining utkazishning uziga xos xususiyatlari. Go`dak o`ldirish. Еkspertiza tomonidan hal etiladigan savollar. Yangi tuqilganlik, rasolik, hayotga layoqatlilik, tirik tuqilganlik belgilarini aniqlashning sud-tibbiy mezonlari. Yangi tuqilgan chaqaloqlarning zo`raki va nozoraki o`limi.
6. Tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Tirik shaxslar ekspertizalarining tashkiliy va protsessual xususiyatlari. Sun`iy chaqirilgan kasalliklar. Jinsiy holat va jinoyatlar bo`yicha tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Gender zo`rlash xamda seksual zo`rlash bilan bo?liq bo`lgan jaroxatlanishni nazorat qilish va oldini olish choralari.
 TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI «SUD TIBBIYOTI VA TIBBIY XUQUQI» KAFEDRASI. 2020-2021 O`quv yili IV-kurs Pediatiya Tibbiy pedagogika va Davolash ishi fakul’tetlari talabalarini Sud tibbiyoti fani buyicha amaliy mashqulotlar tematik rejasi.
1. Sud tibbiyoti fani, vazifalari va ahamiyati. Sud tibbiyotining tibbiy va boshqa fanlar bilan aloqasi. Sud tibbiyotining oliy tibbiy ta`lim tizimidagi o`rni. Sud tibbiyotining qisqacha tarixi. O`zbekistonda sud tibbiyotining rivojlanish tarixi. O`zbekistonda sud-tibbiy ekspertizaning tashkillanishi va strukturasi. Sud-tibbiy ekspertizaning protsessual va tashkiliy asoslari.
2. Sud-tibbiy tanatologiya. Terminal holatlar. Tez va sekin o`lim. O`lim faktining konstatatsiyasi. O`limning taxminiy va ishonchli belgilari. Tanatologiyaning reanimatologiya va transplantologiya bilan aloqasi. Эvtanaziya. O`limning sud-tibbiy tasnifi. Murdadagi ilk va kech o`zgarishlar. Voqea sodir bo`lgan va murda topilgan joyni birlamchi ko`zdan kechirish. Ko`zdan kechirishning tashkiliy va protsessual masalalari. Sud tibbiyoti sohasidagi mutaxassis vazifalari. Voqea sodir bo`lgan joyda ashyoviy dalillarni topish, olish va laboratoriyaga yuborish. Ko`zdan kechirish bayonnomasini tuzish.
3. Mexanik jarohatlar. O`tkir va o`tmas jismlarlardan etkazilgan jarohatlar. Balandlikdan yiqilish natijasida olingan jarohatlarning o`ziga xos xususiyatlari. Talabalar tomonidan mexanik jarohatlardan o`lim hollarida sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish yoki o`quv xonalarida makropreparat va mulyajlar bo`yicha mexanik jarohatlarni tavsiflash. Murda kiyimlarini tasvirlash. Эkspertiza xulosalarini tuzish. Transport travmasi. Avtotravma, tasnifi. Jarohat xususiyatlari. Rel’s travmasi. Talabalar tomonidan transport travmasida etkazilgan jarohatlardan o`lim hollarida sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish yoki o`quv xonalarida makropreparat va mulyajlar bo`yicha jarohatlarni tavsiflash. Эkspertiza xulosalarini tuzish.
4. O`q otar qurollardan etkazilgan jarohatlardan o`lim hollarida sud-tibbiy ekspertiza. Portlash travmasi. O`quv xonalarida o`q otar makropreparat va mulyajlar bo`yicha o`q otar qurollardan etkazilgan jarohatlarni tavsiflash.
5. Mexanik asfiksiya (osish, cho`kish). O`qituvchilar rahbarligida talabalar tomonidan mexanik asfiksiyadan o`lim hollarida murda sud-tibbiy ekspertizasini o`tkazish. Эkspertiza xulosasini tuzish.
6. Zaharlanishlar. Zaxar xaqida tushuncha.Zaxarli moddalarning tasnifi.Zaharlanish hollarida sud-tibbiy ekspertiza xususiyatlari. Isbotlash manbalari.Zaxarlarning organizmga ta`sir qilish shartlari. Maxalliy va umumiy (rezorbtiv) ta`siri qiluvchi zaxarlar bilan zaxarlanish. Alkogol va uning surrogatlari bilan zaharlanish. Giyovand va gangituvchi moddalar bilan zaharlanish. Zaharlanish holatlarida qo`shimcha laboratoriya tekshiruvlari. Zaharlanish hollarida sud-tibbiy ekspertizaning tibbiy va ijtimoiy ahamiyati.O`qituvchilar rahbarligida talabalar tomonidan zaharlanishdan kelib chiqqan o`lim hollarida murdalarning sud-tibbiy ekspertizasini o`tkazish. Эkspertiza xulosalarini tuzish.
7. Yangi tugilgan chakaloklarning sud tibbiy ekspertizasining utkazishning uziga xos xususiyatlari. Go`dak o`ldirish. Еkspertiza tomonidan hal etiladigan savollar. Yangi tuqilganlik, rasolik, hayotga layoqatlilik, tirik tuqilganlik belgilarini aniqlashning sud-tibbiy mezonlari. Yangi tuqilgan chaqaloqlarning zo`raki va nozo`raêè o`limi.
8. Tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Tirik shaxslar ekspertizalarining tashkiliy va protsessual xususiyatlari. Tan jarohatlarning oqirlik darajasining huquqiy tasnifi va sud-tibbiy aniqlash mezonlari. Jinsiy holat va jinoyatlar bo`yicha tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Bu turdagi ekspertizalar o`tkazishning xususiyatlari. Sud-tibbiy ambulatoriyada jinsiy holat va jinoyatlar bo`yichа (zo`rlash, besoqolbozlik, jins, jinsiy etuklik, homiladorlik belgilarini aniqlash va b.k.lar) sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish. Эkspertiza xulosasini tuzish.
9. Jinsiy holat va jinoyatlar bo`yicha tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Bu turdagi ekspertizalar o`tkazishning xususiyatlari. Sud-tibbiy ambulatoriyada jinsiy holat va jinoyatlar bo`yichа (zo`rlash, besoqolbozlik, jins, jinsiy etuklik, homiladorlik belgilarini aniqlash va b.k.lar) sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish. YaB. (Oqzaki).

TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI «SUD TIBBIYOTI VA TIBBIY XUQUQI» KAFEDRASI. 2020-2021 O`quv yili IV-kurs Tibbiy pedagogika va Davolash ishi fakul’tetlari talabalarini Sud tibbiyoti fani buyicha amaliy mashqulotlar jadvali.

  №    Ф.И.Ш.03.09.20 12.09.2021.09.20 30.09.2013.10.20 22.10.2023.10.20 02.11.2031.10.20 10.11.2014.11.20 24.11.2025.11.20 04.12.20
27.11.20 07.12.20  
10.12.20 19.12.2016.12.20 25.12.2021.12.20 13.01.2111.01.21 20.01.2114.01.21 23.01.2126.01.21 03.02.2104.02.21 13.02.2115.02.21 24.02.2125.02.21 06.03.2110.03.21 19.03.2120.03.21 30.03.2110.04.21 20.04.2121.04.21 01.05.21
1Yakubov  Х.Х403 ТП 410 ДИ 401 ДИ404 1П  419 2П 403 2П   405 ДИ    412 ДИ 
2Kadirov К.У401 ТП 411 ДИ401 1П402 ДИ405 1П417 2П408 ТП420 2П417 1П405 2П 416 ДИ407 2П406 ДИ412 2П408 ДИ412 1П408 1П    
3Nosirov Т.К    414 ДИ  406 1П     419 1П 410 ТП          414          1П
4Ruziev Sh.I. 406 ТП 403 1П  416 2П      408 2П 413 2П  409 1П  
5Quziev O.J.402 ТП407 ТП 402 1П404 ДИ407 1П   418 1П   409 2П 415 2П409 ДИ 410 1П 416          1П
6Qurbonovов А.   401 2П403 ДИ 418 2П409 ТП421 2П 404 2П  410 2П 414 2П407 ДИ413 1П411 1П413 ДИ415          1П
7Abdukarimov B.А. 405 ТП 402 2П         411 2П       
8Хvаn  О.I.  415 ДИ      420 1П406 2П          

VI KURS  Pediatriya fakul’teti talabalarini 2020-2021 o`quv yili uchun » Sud tibbiyoti, tibbiyot xukuki» fanidan amaliy mashgulotlar rejasi

1.       Tibbiyot huquqi predmeti va vazifalari. Soqliqni saqlash sohasida qonunchilik asoslari. qonunchilikning asosiy vazifalari. Fuqarolar soqliqini saqlashning asosiy tamoyillari  5s

2.       Tibbiyot xodimlarining kasbiy xuquqbuzarliklari tushunchasi. Kasbiy xuquqbuzarliklarning tasnifi. Jinoyat tushunchasi. Tibbiyot xodimlari faoliyatida uchrashi mumkin bo`lgan jinoiy xarakatlar turlari. Tibbiyot xodimlarining qilmishi; intizomiy, ma`muriy, fuqaroviy. Vrach xatosi, baxtsiz xodisa va yatrogeniya tushunchalari. 5s

3.       Tibbiy yordam nuqsonlari. Tibbiyot xodimlarining kasb xuquqbuzarliklari xolatlarida o`tkaziladigan komission sud-tibbiy ekspertiza. Tibbiy yordam nuqsonlarini tibbiy va xuquqiy ba?olash tartibi. TYoNlarning sabablari. TYoNlarining oqibatiga ta`siri. 6s

4.       Tibbiyotda bioetika masalalari. Bioetika tushunchasi. Bioetikaning tarixiy modellari. Uning asosiy tamoillari. Ývtanaziyaning xuquqiy jihatlari.  Ývtanaziya tasnifi. 6s

5.       Sud-tibbiy ekspertizaning tashkiliy va protsessual asoslari.Sud tibbiyoti tushunchasi, vazifalari va ahamiyati. Sud tibbiyotining boshqa tibbiy fanlar bilan boqliqligi.     6s

6.       Tibbiyot xodimlarining faoliyatida mehnat va ma`muriy qonunchilik asoslari. Ishchining va ishga oluvchininã xuquqlari xaqida ma`lumot. Mexnat shartnomasi,uning turlari. Intizomiy jazo,uning turlari, qo`llash tartibi. Ma`muriy xuquqbuzarlik tushunchasi. Ma`muriy jazo turlari, uning qo`llash tartibi. 6s

Jami 34 soat

Yakuniy nazorat.

Oqzaki biletlar asosida;   

Savol 1   –       10 b

Savol 2       –    10 b

Savol 3        –   10 b

Savol 4   –        10 b

Vaziyatli masala- 10 b    

          TMI.

*Mustaqil ish mavzulari bo`yicha talabaning referativ doklad tayyorlashi (adabiyotlar ko`rsatilish, adabiyotnina nomi, chop etilgan manbasi,vaqti,beti ko`rsatilishi kerak)- 5 varoq komp’yuter tekstida terilgan (Times New Roman, shrift 14, interval 1)- 5 ball.

*Prezentatsiya yoki  Grafik organayzerlarni tayyorlash- gurux qatnashsa-3 ball (xar bir talabaga)

*1 talaba mustaqil tayyorlashi-5ball.

*Amaliy mashqulotlardan so`ng talabaning tirik shaxslar ekspertizasini  o`tkazishda ishtiroki va keltirilgan kasallik tarixlarini taxlil etishi va tibbiy yordam ko`rsatishda qo`yilgan nuqsonlarni aniqlash- 5 ball ( bo`lim mudiri imzosi ma`lumotnomada bo`lishi lozim, muxr bilan tasdiqlangan       

VI KURS   Tibbiy Pedagogika va Davolash ishi fakul’teti talabalarini 2020-2021 o`quv yili uchun » Sud tibbiyoti, tibbiyot xukuki» fanidan amaliy mashgulotlar rejasi

1.       Tibbiyot huquqi predmeti va vazifalari. Soqliqni saqlash sohasida qonunchilik asoslari. qonunchilikning asosiy vazifalari. Fuqarolar soqliqini saqlashning asosiy tamoyillari  5s

2.       Tibbiyot xodimlarining kasbiy xuquqbuzarliklari tushunchasi. Kasbiy xuquqbuzarliklarning tasnifi. Jinoyat tushunchasi. Tibbiyot xodimlari faoliyatida uchrashi mumkin bo`lgan jinoiy xarakatlar turlari. Tibbiyot xodimlarining qilmishi; intizomiy, ma`muriy, fuqaroviy. Vrach xatosi, baxtsiz xodisa va yatrogeniya tushunchalari.  5s

3.       Tibbiyot xodimlarining faoliyatida mehnat va ma`muriy qonunchilik asoslari. Ishchining va ishga oluvchininã xuquqlari xaqida ma`lumot. Mexnat shartnomasi,uning turlari. Intizomiy jazo,uning turlari, qo`llash tartibi. Ma`muriy xuquqbuzarlik tushunchasi. Ma`muriy jazo turlari, uning qo`llash tartibi. 6s

Jami 16 soat

Yakuniy nazorat.

Oqzaki biletlar asosida;   

Savol 1   –       10 b

Savol 2       –    10 b

Savol 3        –   10 b

Savol 4   –        10 b

Vaziyatli masala- 10 b    

          TMI.

*Mustaqil ish mavzulari bo`yicha talabaning referativ doklad tayyorlashi (adabiyotlar ko`rsatilish, adabiyotnina nomi, chop etilgan manbasi,vaqti,beti ko`rsatilishi kerak)- 5 varoq komp’yuter tekstida terilgan (Times New Roman, shrift 14, interval 1)- 5 ball.

*Prezentatsiya yoki  Grafik organayzerlarni tayyorlash- gurux qatnashsa-3 ball (xar bir talabaga)

*1 talaba mustaqil tayyorlashi-5ball.

*Amaliy mashqulotlardan so`ng talabaning tirik shaxslar ekspertizasini  o`tkazishda ishtiroki va keltirilgan kasallik tarixlarini taxlil etishi va tibbiy yordam ko`rsatishda qo`yilgan nuqsonlarni aniqlash- 5 ball ( bo`lim mudiri imzosi ma`lumotnomada bo`lishi lozim, muxr bilan tasdiqlangan       

VI KURS Pediatriya, Tibbiy Pedagogika va Davolash ishi fakul’teti talabalarini «Sud tibbiyoti va Tibbiyot xuquqi» fanidan 2020-2021 o`quv yilidagi ma`ruzalar  REJASI

1.       Soqliqni saqlash soxasida qonunchilik asoslari. Tibbiy etika va deontologiya. Vrach qasamyodi. Vrach siri.  1s

2.       Tibbiyot xodimlarining kasbiy xuquqbuzarliklari tushunchasi. Kasbiy xuquqbuzarliklarning tasnifi. Jinoyat tushunchasi. Tibbiyot xodimlari faoliyatida uchrashi mumkin bo`lgan jinoiy xarakatlar turlari. Tibbiyot xodimlarining qilmishi; intizomiy, ma`muriy. 1s

TashPMI  6 kurs  «Pediatriya» va «Tibbiy pedagogika» , «Davolash ishi» fakul’tetlari  talabalari «Sud tibbiyoti va tibbiyot xuquqi»  fanidan  2020-2021 o`quv  yili  uchun  mashqulotlar jadvali

    Ф.И.Ш.07.09.20 12.09.2019.09.20 25.09.2028.09.20 05.10.2030.09.20 03.10.2008.10.20 10.10.2023.10.20 29.10.2011.11.20 17.11.2027.11.20 30.11.2028.11.20 04.12.2011.01.21 16.01.2113.01.21 15.01..2104.02.21 10.02.2010.03.21 12.03.2117.03.21 23.03.2124.03.21 30.03.2131.03.21 06.04.2107.04.21 13.04.2115.04.21 21.04.2123.04.21 29.04.2130.04.21 06.05.2110.05.21 12.05.2115.05.21 21.05.21
Yakubov  Х.Х  601 2П     611 1П       610 2П   613 2П   601 ДИ     617 2П  601 1П       615 1П  
kadirov  К.У   614 1П   604 ТП  601 ТП  617 1П              604 ДИ  606 1П                603 1П   
Nosirov  Т.К     613 1П          611 2П   615 2П  620 1П   608 2П     607 1П  618 2П   605 2П   604 1П  616 1П  608 ТП 
Ruziev Sh.I.  602 2П     612 1П         612 2П         603 ДИ607 2П     602 1П    606 2П  608 1П  605 1П      604 2П
Quziev О.J.   603 ТП 618 1П   619 1П  605 ДИ    609 1П  607 ТП603 2П
Qurbanov А.        614 2П 602 ДИ609 2П     610 1П    
Abdukarimov        B.А.    602 ТП  606 ТП    606 ДИ             
Хvan O.I.         605 ТП      616 2П