Fanni o’qitishning asosiy maqsadiga muvofiq quyidagi vazifalar qo’yilgan: talabalarni sud tibbiy xizmatning protsessual va tashkiliy asoslari bilan tanishtirish; murdani topilgan joyda ko’zdan kechirish; sud tibbiyoti sohasidagi mutaxassis faoliyati; o’lim faktini va vaqtini aniqlash usullarini o’rganish; murda kiyimlari va tan jarohatlarini tasvirlash; turli o’lim sabablarida murdani tekshirish va ekspert xulosasini tuzish; o’tkir, o’tmas va o’q otar jarohatlarni sud tibbiy tekshirishning asosiy usullari bilan tanishish; tirik shaxslarni sud tibbiy ekpertizadan o’tkazish usullarini o’rganish; tan jarohatlarning og’irlik darajasini sud tibbiy baholash printsiplari bilan tanishish; sud tibbiy tekshirish dalolatnomasi va ekspert xulosasini tuzish; ashyoviy dalillarni olish, o’rash, labaratoriyaga yuborish va sud tibbiy tekshirish; tibbiy xujjatlar, dastlabki va sud tergovi materiallari bo’yicha ekspertiza o’tkazish; tibbiy xodimlarning kasb huquqbuzarliklarida javobgarlik bilan tanishish.
Fan buyicha talablarning bilim, ko’nikma va malakalariga quydagi talablar qo’yiladi. Talaba:
    – portlash travmasi xollarida sud-tibbiy ekspertizasi xususiyatlari, organizmga yuqori yoki baland atmosfera bosimining ta’siri natijasida organizmda yuz beradigan o’zgarishlar, akusher-ginekologik ekspertiza usullari, suyuq qon guruhini AVO tizimi bo’yicha aniqlash,  dog’da qon mavjudligi, turi va guruhini aniqlash, dog’da sperma mavjudligi va guruhini aniqlash to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi;
Sud tibbiy ekspertizaga oid O’zbekiston Respublikasi Qonunlarini, O’zbekiston  Respublikasida  shaxs daxlsizligini belgilovchi qonunlarni, sud tibbiy ekspertiza to’g’risidagi huquqiy holatlarni, tibbiy xodimlarning huquq va majburiyatlarini, kasb huquqbuzarliklarida javobgarligi hamda tibbiy xodimlar faoliyatini reglamentlovchi asosiy qonunlarni, sud tibbiyotining hamma bo’limlari bo’yicha zamonaviy ilmiy ma’lumotlarni, xamda sud tibbiy ekspertiza ob’ektlarini (murda, tirik shaxs, ashyoviy dalil) tekshirishning asosiy usullarini qo’llashni  bilishi va ulardan foydalana olishi;
-voqea joyini ko’zdan kechirish; murdani topilgan joyida ko’zdan kechirish; o’lim faktini tasdiqlash usullari; o’lim vaqtini aniqlash; murda kiyimini ko’zdan kechirish va tasvirlash tartibi; murdani tekshirish usullari; murdani tashqi va ichki tekshirish; muradani qo’shimcha tekshiruvlar uchun materiallar olish; sud tibbiy tashhis qo’yish; ekspert xulosasiga to’xtamlar tuzish; tirik shaxslar ekspertizasi usullari; tan jarohatlarini sud tibbiy baholash; sud tibbiy tekshirish dalolatnomasi yoki ekspert xulosasini tuzish; akusher-ginekologik ekspertiza usullari; qo’shimcha tekshiruvlar uchun surtmalar olish kabi qo’nikmalariga ega bo’lishi kerak. №Mustaqil ta’lim mavzulari
 1.Narkomaniya va uning oqibatlari. Narkotik moddalarni aniqlash usullari.
 2.Kuyish kasalligi. Yonginda qolgan murdalarni sud tibbiy ekspertizasi.
3.Barometrik bosimning organizmga ta’siri. O’lim sabablari va murdadagi belgilari.
4.Sud  ginekologik  ekspertizalarni  o’tkazishning o’ziga xos hususiyatlari.
5.Yoshni aniqlash  ekspertizasi.
6.Qon mavjudligini aniqlash  ekspertizasi  yangi  usullari.
7.Etil spirtining surrogatlari bilan zaharlanish hollarida sud tibbiy ekspertiza.
8Kriminal abort tushunchasi. O’lim sabablari.
9Bolalarda to’satdan o’lim sabablari.
10Texnik  elektr  tokining  organizmga  ta’siri.
11Evtanaziya  tushunchasi  va  ularning  turlari.
12Tanatalogiya.Terminal xolatlar tushunchasi.Mustaqil o’zlashtiriladigan mavzular bo’yicha talabalar tomonidan referatlar tayerlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOQLIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

Sud tibbiyoti fanidan 4 kurs Pediatriya va tibbiy pedagogika fakul’tetlari talabalari uchun tuzilgan imtixon (oqzaki) savollari.
2020-2021 o`quv yili.

1.CHo`kishni va suvda bo`lganlikni belgilari.
2.Oqir tan jarohatlarini belgilari.
3.SHilinma, kontalashlar va ularni sud tibbiy ahamiyati.
4.Travmatizm va uning turlari.
5.Anti, peri va postnatal davrlarda xomilaning o`lim sabablari.
6.Zaharlanishdan o`lgan shaxslar murdalarrini tekshirishni o`zga xos xususiyatlari.
7.Jaroxatlanish xollarida o`lim sabablari.
8. Uk otar kurollari bilan jaroxatlanishda kirish va chikish teshigini ta`riflash.
9.Hayot uchun xavfli jarohatlarni belgilari
10.Mexanik asfiksiyaning tasnifi. Osilishning tiriklik belgilari.
11.Zaxarlanish xollarida isbotlash manbalari.
12.Temir yul transportidan jaroxatlanish sud tibbiyoti ekspertizasi.
13.O`limning sud tibbiy tasnifi.Sud tibbiy ekspertizada murdalarning tekshirish uchun ko`rsatmalar.
14.Jaroxat tushunchasi. kontalash va shilimalar. Ularning axamiyati.
15.Sud tibbiy ekspertizaning turlari.Ularni o`tkazish uchun asoslar.JPK moddalari.
16..Avtotravmalar. Tasnifi. Xosil buladigan jaroxatlar.
17.Tirik shaxslar guvo?lantirishni uchun asos, tartibi, xususiyatlari va ?ujjatlashtirish.
18.Murda o`zgarishlariga ko`ra o`lim vaqtini aniqlash.
19.Zaharlanishga gumon kilingan murdalarni tekshirish xususiyatlari.
20.Sanchib kesilgan yaraning sud tibbiyoti ekspertizasi.
21.Texnik elektr toklaridan kelib chiqqan jarohat va o`lim. Tokning organizmga va fizik va biologik ta`siri. Sud tibbiy diagnostikasi.O`lim genezi.
22.SHilinmaning sud tibbiy ahamiyati.
23.Murdadagi kechki o`zgarishlarning tasnifi. Murdaning chirishi, turlari va bosqichlari.
24.Margumush bilan zaxarlanish diagnostikasi.
25.To`mtoq jismlardan olingan jaroxatlar. kontalashlarni hosil bo`lish vaqtini aniqlash.
26.Yangi tuqilganlikni, tirik tuqilganlikni aniqlash va xomila ichi davrini aniqlash.
27.Ýtil spirti bilan zaxarlanish diagnostikasi. Mastlik darajalari.
28. Sud tibbiyoti ekspertizasining turlari. Ularning utkazish uchun asoslar va JPK moddalari.
29.Osilishning sud tibbiy ekspertizasi.Tirikligidagi belgilari. Strangulyatsion egatni hayotiyligida etkazilganligini ko`rsatuvchi belgilar.
30.Go`dak o`ldirish. Go`dak murdasini tekshirishdagi ekspertiza oldiga ko`yiladigan savollar.
31.Murda topilgan joyda ilk bor ko`zdan kechirish.Mutaxassis va sud tibbiy ekspertning vazifalari.Boskichlari va turlari.
32.Metil spirti bilan zaxarlanish.
33.O`tkir sanchuvchi kesuvchi va sanchuvchi buyumlar bilan etkazilgan jarohatlarni yara yo`llarinè xususiyatlari.
34.Suyaklarda o`q otar qurollaridan etkazilgan jarohatlarning yo`nalishlarini aniqlash.
35.Tanatologiya tushunchasi.Terminal xolatlar.
36.Murdaning qurishi. Lyarshe doqlari va pergament doqlarining paydo bo`lishi mexanizmi,axamiyatè.
37.O`q otar qurollarining tasnifi.Echilishi zarur bo`lgan savollar.O`qning kirish teshigi belgilari.
38.Noma`lum shaxs murdasini tekshirishni o`ziga xos xususiyatlari.
39.Ko`shimcha va kayta ekspertiza o`tkazish uchun ko`rsatma va tartibi.JPK moddasi
40.Konga ta`sir kiluvchi zaxarli moddalar.
41.Murdalarni kech o`zgarishlari tasnifi. Konsrvatsiyalovchi jarayonlar. Sud tibbiy ahamiyati.
42.CHo`kish.CHo`kishning tirikligidagi belgilari.
43. Mexanik jarohatlanishlarda o`lim sabablari.
44.Sud tibbiyoti fani, sud tibbiyoti ekspertizasi xakida tushuncha. O`zbekiston Respublikasida sud tibbiy ekspertiza xizmatining asosiy vazifalari.
45.Yonqinda ?olgan murdalarni ekspertizasi.Tirikligidagi belgilari.
46.Lyarshe doqi, hosil bo`lish mexanizmi hamda sud tibbiy ahamiyati.
47.O`q otar qurolidan otilgan jarohatning otish masofasini aniqlash.
48.Balandikdan yikilishning sud tibbiyoti ekspertizasi.
49.Tirik shaxslarni ekspertizadan o`tkazish uchun ko`rsatmalar.
50.Chakalogni yashashga kobiliyatini,parvarish bo`lganligi va voyaga etganlik belgilari.
51.Mexanik asfiksiyaning tasnifi.Umumasfiktik murdadagi tashki va ichki belgilari.
52.Murda doglari va ularning sud tibbiyoti uchun axamiyati.
53.O`limni sud tibbiy tasnifi. Murdalarni sud tibbiy tekshiruvi uchun ko`rsatmalar.Patologoanatomik tekshiruvlardan farqi.
54.Zaxarlarning tasnifi. Zaxar tushunchasi. Murdadan olingan materiallarni sud kimyo tekshiruv natijalarini baholash.
55.Latli yaralarni belgilari.
56. Mexanik asfiksiya, tasnifi, umumasfiktik murdadagi tashki va ichki belgilari.
57.Engil tan jarohatlari va uni mezonlari.
58.Qizlik pardani butunligini aniqlash, sud tibbiy tekshiruv xususiyatlari. qizlik pardani shaklllari. Tabiiy o`yiqdan buzilishlarni farqlari.
59.Go`dak qotilligi. Tushunchasi, faol va faolsiz go`dak kotilligi.
60.Simob bilan zaxarlanish diagnostikasi.
61.Jinsiy xolatlar ekspertizasi.Jinsni ani?lash sud tibbiy ekspertizasi.Chin va soxta germofroditizm.
62.Oqir tan jaroxatlarining mezonlari.
63.O`tkir jismlarning tasnifi. Kesilgan,sanchilgan va sanchib kesilgan yaralarning morfologik belgilari,xususiyatlari.
64.Kukrak kafasi va korin bushligining sikilishi- kompression asfiksiya. Murdadagi tashki va ichki belgilari.
65.Avtotravma.Tasnifi. Murdada xosil bo`ladigan jaroxatlar.
66.Yuqori harorat ta`siridan o`lim. Umumiy va mahalliy belgilari. Yongan murdalarni sud tibbiy tekshiruvi. hayotiyligida yonganlik belgilari.
67.CHo`kish. CHo`kishning morfologik belgilari.
68.Zaxarli modda xakida tushuncha va ularning tasnifi.Zaxararning organizmga ta`sir kilish shartlari.
69.Yuqori harorat ta`siridan o`lim. Umumiy va mahalliy ta`siri. Yongan murdalarni sud tibbiy tekshiruvi. Jarohatlarni hayotiylik belgilari.
70.Go`dak kotilligi ekspertizasi. Chakaloklar murdasini tekshiruvlarini o`ziga xos xususiyatlari.
71.Bahsli jinsiy holatlar va jinsiy jinoyatlar sud tibbiy ekspertizasi. Ýkspertizani o`tkazish xususiyatlari.
72.Urtacha ogirlikdagi tan jaroxatlari. Mezonlari.
73.Murdani kancha vaqt suvda bo`lganligin aniqlash.
74.To`satdan o`lim tushunchasi.Bolalarda va katta yoshdagi shaxslarda to`satdan o`lim sabablari.
75.Jaroxatlanishlarda o`lim sabablari. Jaroxatlanishlarning tirikligidagi belgilari.
76.Baxsli jinsiy xolatlar ekspertizasi.
77.Murda doqlarini ?osil bo`lish mexanizmi va sud tibbiy a?amiyati. Uch bosqichini paydo bo`lish mexanizmlari va ularni differentsiyasi.
78. SHilinmalarni va kontalashlarni hosil bo`lgan vaqtini aniqlash.
79.Zaharlanishlar sud tibbiy ekspertizasi. Zaharlarni organizmga ta`siri. Zaharning organizmdagi transformatsiyasi.
80. Xayot uchun xavfli ogir tan jaroxatlari.
81.Murdadagi kechki o`zgarishlar.Murdaning mumiyolanishi,torfli oshlanishi,yog mumlanishi.Xosil bo`lish sabablari.Sud tibbiy axamiyati.
82.Nafas yo`llarini qusuq moddalari bilan hayotiyligida yoki murdalardagi yopilishini differentsial diagnostikasi.
83.Sud tibbiy ekspert va mutaxassisning xuquq va majburiyatlari.
84.Chukish. Chukishning tirikligidagi murdadagi tashki v ichki belgilari.
85.Murda doqlari sud tibbiy ahamiyati. hosil bo`lishidagi uch bosqichlari va ularni bir biridan farqi.
86.Nomusga tegish, tushunchasi, ekspertlik ko`rsatkichlari.
87.Zahar, ta`sir etish shart sharoitlari.
88.Tusatdan o`lim, ta`rifi, sud tibbiyoti ekspertizasi.
89.Kompression asfiksiya.Murdadagi tashki va ichki belgilari.
90.Yangi tuqilgan chaqaloqlar murdasi ekspertizasi. Yangi tuqilganlik, tirik tuqilganlikni aniqlash.
91. Oqir tan jaroxatlarning mezonlari.
92.Destruktiv zaxarli moddalar bilan zaxarlanish.
93.Avtotravma tasnifi. Avtotravmadagi uch guruq jarohatlanishlar.
94.Engil tan jarohatlari.
95.Yangi tuqilgan chaqaloklar murdasini tekshirish.Xomila ichi davrini aniqlash.Yangi tuqilgan chaqalokning nozo`raki o`lim sabablari.
96.Ýtil spirtidan zaxarlanish. Ulim sabablari. Mastlik darajalari. Murdadagi belgilar
98.Asfiksiyani hayotiyligidagi kechishi, asfiksiya bosqichlari.
99.Nafas yo`llariga qusuq moddalarini hayotiyligida va o`lgandan keyingi tushganligini aniqlash differentsial diagnostikasi.
100.Zaxar tushunchasi.Zaxarlarning sud tibbiy tasnifi. Zaxarlanish xollarida isbotlash manbalari.
101.Elektr tokidan jaroxatlanish. Ulim sabablari. Murdadagi belgilar.

102.Texnik elektr tokidan jaroxatlanish.Murdadagi belgilari.O`lim sabablari.
103.CHaqaloq murdasini sud tibbiy ekspertizasi.
104.Murdalarni sud tibbiy tekshirish uchun ko`rsatmalar va uni o`tkazish tartibi. Ichki a`zolarni tekshirish texnikasi.
105.Kontalashlar, kelib chikish mexanizmi, etkazilgan vaktini aniklash va sud tibbiyoti axamiyati.
106.Asfiksiyani hayotiyligida kechishi va uni bosqichlari.
107.O`q otar qurollaridan olingan jaroqatlarda kirish teshigini xarakteristikasi.
108.Jaroxat tushunchasi.O`tmas vositalardan olingan jaroxatlar.Ularning qisqacha ta`rifi.
109.Temir yul transportidan jaroxatlanish. Tasnifi. Xosil buladigan jaroxatlar.
110.Noma`lum shaxs murdasini tekshirishni o`ziga xos xususiyatlari.
111.Go`dak qotilligini ekspertizasi. CHaqaloq murdasini sud tibbiy tekshirish xususiyatlari.
112.Mexanik jaroxatlanishlarda o`lim sabablari.
113.Tirik shaxslarni sud tibbiy ekspertizasi uchun ko`rsatmalar.O`tkazishga sabab va xujjatlar.
114.Past harorat ta`siridan o`lganlarni sud tibbiy ekspertizasi.
115.Qayta ekspertiza. Murdalarni eksgumatsiyasi. Turlari. JPK moddasi.
116.O`q otar qurollaridan jarohatlanishlarida kirish teshigini aniqlashda N.I. Pirogov belgisini ahamiyati.
117.Xomiladorlikni aniklash. Xomiladorlikning erta va kech belgilari. Aniklash uchun asoslar.
118. Tirik shaxslar ekspertizasini o`tkazish uchun asoslar.
119.Nomusga tekkanlikni Uz R JK moddasi.
120.Murdadagi kechki o`zgarishlarning tasnifi. Saqlovchi va parchalovchi protsesslar.
121.Jaroxatni xayotiyligida olinganligini kursatuvchi belgilari.
122.O`limni toifasi va turlari. Klinik va biologik o`lim.O`limning extimoliy va aniq belgilari.
123.Mexanik afiksiyani hayotiyligini umumiy xarakteristikasi.
124.Murdalarni ekspertizasi, asoslar, tashkillashtirish, ashyoviy dallillarni olish.
125.Yangi tugilgan chakalok tushunchasi. Yangi tugilgan chakalokning tashki va ichki belgilari.
126.Voqea sodir bo`lgan joyda murdani ilk bor ko`zdan kechirish.O`tkazish usullari.Sud tibbiy ekspert va mutaxassisning asosiy vazifalari.JPK moddalari.
127.Tashki muhit ta`siridan murdalarni o`zgarishlari (chirish, mumyolanish, yog mumyolanish).
128.Simob va uning birikmalari bilan zaxarlanish.Murdadagi tashki va ichki belgilari.
129.Yangi tugilgan chakaloklar murdasini tekshirish. Echilishi lozim bulgan savollar. Xomilaning ona kornidagi yoshini aniklash.
130.O`tmas jismlardan jarohatlanishlar ekspertizasi. Ularni xususiyatlari, hosil bo`lish mexanizmlari. A`zolarni yorilishi va majaqlanishi. Ularni hayotiylik belgilari.
131.Go`dak qotilligini ekpertizasi. CHaqaloqlar murdasini tekshirishlarini xususiyatlari.
132.Qizlikni aniqlash.qizlik pardasining shakllari.Ushbu turdagi ekspertizalarning o`tkazilishi uchóí asoslar. qizlik pardasidagi tabiiy o`yiqlarning eski qizlik pardasidagi yirtilishlardan farqi.
133. Avtomobildan jaroxatlanish sud tibbiy ekspertizasi. Tasnifi. Spetsefik va xarakterli jaroxatlar.
134.O`tkir jismlardan jarohatlanishlarni o`tmas jismlardan jarohatlanishlarini qiyosiy diagnostikasi.
135.Cho`kkanlikni laborator diagnostikasi.
136.Takroriy va komissiyaviy ekspertiza.JPK moddalari.Ushbu turdagi sud tibbiy ekspertizalarni o`tkazish uchun asoslar.
137.Simob va uning birikmalari bilan zaxarlanish.
138.Nafas yo`llarini yot jismlar bilan bekilishi. Ovqat massalari bilan yopilishi, o`lgandan keyingi nafas yo`llariga ovqat yo`llariga tushishidan farqi.
139.Nomusga tekkanlikni ekspertizasi. Tushunchasi. Bo`lib o`tgan jinsiy aloqani aniqlash. Defloratsiya va voyaga etganlik.
140.O`qning tuzilishi.O`q otar qurollaridan jaroxatlanish xollarida echilishi lozim bo`lgan savollar.Otish masofasini aniqlash.Jaroxatlovchi omillar.
141.Yangi tuqilgan chaqalo?lar murdasini ekspertizasi.Echilishi lozim bo`lgan savollar.Yangi tuqilganligini,etilib tuqilganligini,tirik tuqilganligini, chakalokning yashash kobiliyatini aniqlash.
142.Zaharlarni tasnifi.Zaxarlarning organizmga ta`sir kilish shartlari.
143.Nomusga tekkanlikni O`zR JK dagi moddasi.
144.Jinoiy (kriminal) abort tushunchasi. O`tkazish usullari,o`lim sabablari. Murdadagi belgilari.JK moddasi.
145.Sud tibbiy ekspertning xukuk va majburiyatlari.
146.Oqiz va burun teshigini yopilishi natijasidagi mexanik asfiksiya. qattiq va yumshoq jismlar bilan yopilishni belgilari.
147.Jaroxat tushuncha va ta`rifi. Tashqi omillar xaqida tushuncha.Jaroxatlanish xollarida o`lim sabablari.To`mtoq jismlar bilan jaroxatlanish
148.Ýtil spirti bilan zaxarlanish diagnostikasi.Mastlik darajalari.
149.Murda doglari va ularning sud tibbiy axamiyati.
150.Kriminal abort. O`tkazish yo`llari. O`lim sababi. Murdadagi belgilar.
151.Yangi tuqilganlikni aniqlash, tirik tuqilganlik va etilib tuqilganlik belgilari.
152.O`tkir jismlar bilan jaroxatlanish.O`tkir jismlar tasnifi.Kesuvchi jism bilan jaroxatlanish.Kesilgan yara belgilari.O`zining ko`li bilan jaroxat etkazish belgilari.
153.CHukishning tirikligidagi belgilari. CHukish turlari.
154.Yonqin sodir bo`lgan joydan topilgan murdalarda yuqori harorat ta`sirida hosil bo`lgan jarohatlarni hayotiylik belgilari.
155.Zahar tushunchasi. Zaxarlarning sud tibbiy tasnifi.Zaxarli qo`ziqorinlar bilan zaxarlanish ekspertizasi.
156.Sud tibbiy ekspertiza turlari.Ularning o`tkazilishi uchun asoslar.JPK moddalari.
157.Balanddan yiqilishdan xosil bo`lgan jaroxatlarning o`ziga xos xususiyatlari.Xosil bo`ladigan jaroxatlarning turlari.
158.Cho`kishni sud tibbiy ekspertizasi va sektsion belgilari. CHo`kishni aniqlashda laborator usullar.
159.Evtanaziya tushunchasi.Ularning turlari.
160.Simulyatsiya, disimulyatsiya, aggravatsiya, dezagravatsiya va soxta keltirib chiqarilgan kasalliklar.Ushbu xollarda o`tkaziladigan sud tibbiy ekspertizalarning xususiyatlari va o`tkazish uchun ko`rsatmalar.
161.To`satdan o`lim. Tushuncha. Ushbu turdagi ekspetizalarni o`tkashishda ekspert oldiga qo`yilgan asosiy maqsadlar. Katta yoshdagi shaxslarda to`satdan o`lim sabablari. Yuzaga kelishiga ta`sir qiluvchi omillar.
162.Evtanaziya tushunchasi, turlari.

IV kurs Pediatriya fakul’teti talabalari uchun 2018-2019 o`quv yili uchun
Sud-tibbiyoti fanidan MA`RUZALAR REJASI

1. Sud tibbiyoti fani, vazifalari va ahamiyati. Sud tibbiyotining tibbiy va boshka fanlar bilan aloqasi. Sud tibbiyotining oliy tibbiy ta`lim tizimidagi o`rni. Sud tibbiyotining qisqacha tarixi. O`zbekistonda sud tibbiyotining rivojlanish tarixi. O`zbekistonda sud-tibbiy ekspertizaning tashkillanishi va strukturasi. Sud-tibbiy ekspertizaning protsessual va tashkiliy asoslari. Sud tibbiyoti ekspertizasining xujjatlari. Sud-tibbiy tanatologiya. Terminal ?olatlar. Tez va sekin o`lim. O`lim faktining konstatatsiyasi. O`limning taxminiy va ishonchli belgilari. O`limning sud-tibbiy tasnifi. Tanatogenez va o`lim sababi. Murdadagi ilk va kechki o`zgarishlar. Murda sud-tibbiy ekspertizasining a?amiyati. Murdaning sud-tibbiy ekspertizasi.
2. Mexanik jarohatlar xa?idagi ta`lumot. O`tkir va o`tmas jismlarlardan etkazilgan jaro?atlar. Mexanik jaroxatlanishlarning tavsiflanishi. Utmas jismlarlardan etkazilgan jaro?atlar: shilinishlar, kontalashlar, yaralar, sinishlar, ichki a`zolarning jaroxatlanishlari. O`tkir jismlarlardan etkazilgan jaro?atlar: kesilgan, sanchib kesilgan, sanchilgan, chopilgan va boshka jaroxatlar. Avtotravma. O`? otar ?urollardan etkazilgan jaro?atlar. O`? otish masofasi. Gender zurlash xamda seksual zurlash bilan boglik bulgan jaroxatlanishni nazorat kilish va oldini olish choralari.

3. Kislorod etishmovchiligi natijasida kelib chikadigan soglikning buzilishi va ulim. Gipoksiya va asfiksiya xolatlari. Mexanik asfiksiya klassifikatsiyasi. Ulim sodir bulganda umumasfiktik belgilar. Mexanik asfiksiya turlari: osilish, sirtmok bilan v akul bilan bugish, nafas olish organlari va yullarini berkilishi, cho`kish, kompression asfiksiya, yopiq bushlikda asfiksiya. 

4. Sud tibbiy toksikologiyasi. Zahar tushunchasi, zaxarlanishlar. Zaxarlarning ta`sir kilish sharoitlari. Toksikokinetika va toksikodinamika. Zaxarlarning sud tibbiy tasnifi. Alkogol’dan va uning chikindi maxsulotlaridan zaxarlanish. Narkotik va bosh miya faoliyatiga ta`sir kiluvchi moddalar. Zaxarlanishlarning tibbiyotda va jamoatda tutgan o`rni.

5. Yangi tugilgan chakaloklarning sud tibbiy ekspertizasining utkazishning uziga xos xususiyatlari. Go`dak o`ldirish.

6. Tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Tirik shaxslar ekspertizalarining tashkiliy va protsessual xususiyatlari. Sun`iy chaqirilgan kasalliklar. Jinsiy holat va jinoyatlar bo`yicha tiriк shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Gender zurlash xamda seksual zurlash bilan boglik bulgan jaroxatlanishni nazorat kilish va oldini olish choralari.

TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI «SUD TIBBIYOTI VA TIBBIY XUQUQI» KAFEDRASI. 2020-2021 O`quv yili IV-kurs Pediatriya fakul’teti talabalarini Sud tibbiyoti fani buyicha amaliy mashqulotlar tematik rejasi.

1. Sud tibbiyoti fani, vazifalari va ahamiyati. Sud tibbiyotining tibbiy va boshqa fanlar bilan aloqasi. Sud tibbiyotining oliy tibbiy ta`lim tizimidagi o`rni. Sud tibbiyotining qisqacha tarixi. O`zbekistonda sud tibbiyotining rivojlanish tarixi. O`zbekistonda sud-tibbiy ekspertizaning tashkillanishi va strukturasi. Sud-tibbiy ekspertizaning protsessual va tashkiliy asoslari.

2. Sud-tibbiy tanatologiya. Terminal holatlar. Tez va sekin o`lim. O`lim faktining konstatatsiyasi. O`limning taxminiy va ishonchli belgilari. Tanatologiyaning reanimatologiya va transplantologiya bilan aloqasi. Эvtanaziya. O`limning sud-tibbiy tasnifi. Murdadagi ilk va kech o`zgarishlar. Voqea sodir bo`lgan va murda topilgan joyni birlamchi ko`zdan kechirish. Ko`zdan kechirishning tashkiliy va protsessual masalalari. Sud tibbiyoti sohasidagi mutaxassis vazifalari. Voqea sodir bo`lgan joyda ashyoviy dalillarni topish, olish va laboratoriyaga yuborish. Ko`zdan kechirish bayonnomasini tuzish.

3. Mexanik jarohatlar. O`tkir va o`tmas jismlarlardan etkazilgan jarohatlar. Balandlikdan yiqilish natijasida olingan jarohatlarning o`ziga xos xususiyatlari. Talabalar tomonidan mexanik jarohatlardan o`lim hollarida sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish yoki o`quv xonalarida makropreparat va mulyajlar bo`yicha mexanik jarohatlarni tavsiflash. Murda kiyimlarini tasvirlash. Эkspertiza xulosalarini tuzish. Transport travmasi. Avtotravma, tasnifi. Jarohat xususiyatlari. Rel’s travmasi. Talabalar tomonidan transport travmasida etkazilgan jarohatlardan o`lim hollarida sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish yoki o`quv xonalarida makropreparat va mulyajlar bo`yicha jarohatlarni tavsiflash. Эkspertiza xulosalarini tuzish.

4. O`q otar qurollardan etkazilgan jarohatlardan o`lim hollarida sud-tibbiy ekspertiza. Portlash travmasi. O`quv xonalarida o`q otar makropreparat va mulyajlar bo`yicha o`q otar qurollardan etkazilgan jarohatlarni tavsiflash.

5. Mexanik asfiksiya (osish, cho`kish). O`qituvchilar rahbarligida talabalar tomonidan mexanik asfiksiyadan o`lim hollarida murda sud-tibbiy ekspertizasini o`tkazish. Эkspertiza xulosasini tuzish.

6. Zaharlanishlar. Zaxar xaqida tushuncha.Zaxarli moddalarning tasnifi.Zaharlanish hollarida sud-tibbiy ekspertiza xususiyatlari. Isbotlash manbalari.Zaxarlarning organizmga ta`sir qilish shartlari. Maxalliy va umumiy (rezorbtiv) ta`siri qiluvchi zaxarlar bilan zaxarlanish. Alkogol va uning surrogatlari bilan zaharlanish. Giyovand va gangituvchi moddalar bilan zaharlanish. Zaharlanish holatlarida qo`shimcha laboratoriya tekshiruvlari. Zaharlanish hollarida sud-tibbiy ekspertizaning tibbiy va ijtimoiy ahamiyati.O`qituvchilar rahbarligida talabalar tomonidan zaharlanishdan kelib chiqqan o`lim hollarida murdalarning sud-tibbiy ekspertizasini o`tkazish. Эkspertiza xulosalarini tuzish.
7. Yangi tuqilgan chaqaloqlar murdasining sud-tibbiy ekspertizasi. Go`dak o`ldirish. Ekspertiza tomonidan hal etiladigan savollar. Yangi tuqilganlik, rasolik, hayotga layoqatlilik, tirik tuqilganlik belgilarini aniqlashning sud-tibbiy mezonlari. Yangi tuqilgan chaqaloqlarning zo`raki va nozo`raki o`limi.

8. Tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Tirik shaxslar ekspertizalarining tashkiliy va protsessual xususiyatlari. Tan jarohatlarning oqirlik darajasining huquqiy tasnifi va sud-tibbiy aniqlash mezonlari. Sud-tibbiy ekspertiza o`tkazishda tibbiy hujjatlar ma`lumotlaridan foydalanish. Sud-tibbiy ambulatoriyada tan jarohatlari yuzasidan tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasini o`tkazish va eksperт xulosasini tuzish.

9. Jinsiy holat va jinoyatlar bo`yicha tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Bu turdagi ekspertizalar o`tkazishning xususiyatlari. Sud-tibbiy ambulatoriyada jinsiy holat va jinoyatlar bo`yichа (zo`rlash, besoqolbozlik, jins, jinsiy etuklik, homiladorlik belgilarini aniqlash va b.k.lar) sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish. Эkspertiza xulosasini tuzish.

YaB. (Oqzaki)

TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI «SUD TIBBIYOTI VA TIBBIY XUQUQI» KAFEDRASI. 2020-2021 O`quv yili IV-kurs Tibbiy pedagogika va Davolash ishi fakul’tetlari talabalarini Sud tibbiyoti fani MA`RUZALAR REJASI

1. Sud tibbiyoti fani, vazifalari va ahamiyati. Sud tibbiyotining tibbiy va boshka fanlar bilan aloqasi. Sud tibbiyotining oliy tibbiy ta`lim tizimidagi o`rni. Sud tibbiyotining qisqacha tarixi. O`zbekistonda sud tibbiyotining rivojlanish tarixi. O`zbekistonda sud-tibbiy ekspertizaning tashkillanishi va strukturasi. Sud-tibbiy ekspertizaning protsessual va tashkiliy asoslari. Sud tibbiyoti ekspertizasining xujjatlari. Sud-tibbiy tanatologiya. Terminal ?olatlar. Tez va sekin o`lim. O`lim faktining konstatatsiyasi. O`limning taxminiy va ishonchli belgilari. O`limning sud-tibbiy tasnifi. Tanatogenez va o`lim sababi. Murdadagi ilk va kechki o`zgarishlar. Murda sud-tibbiy ekspertizasining a?amiyati. Murdaning sud-tibbiy ekspertizasi.

2. Mexanik jarohatlar xaqidagi ta`lumot. O`tkir va o`tmas jismlarlardan etkazilgan jarohatlar. Mexanik jaroxatlanishlarning tavsiflanishi. Utmas jismlarlardan etkazilgan jaro?atlar: shilinishlar, kontalashlar, yaralar, sinishlar, ichki a`zolarning jaroxatlanishlari. O`tkir jismlarlardan etkazilgan jaro?atlar: kesilgan, sanchib kesilgan, sanchilgan, chopilgan va boshka jaroxatlar. Avtotravma. O`q otar ?urollardan etkazilgan jaro?atlar. O`q otish masofasi. Gender zurlash xamda seksual zurlash bilan boglik bulgan jaroxatlanishni nazorat kilish va oldini olish choralari.

3. Kislorod etishmovchiligi natijasida kelib chikadigan soglikning buzilishi va ulim. Gipoksiya va asfiksiya xolatlari. Mexanik asfiksiya klassifikatsiyasi. Olim sodir bulganda umumasfiktik belgilar. Mexanik asfiksiya turlari: osilish, sirtmok bilan v akul bilan bugish, nafas olish organlari va yullarini bekilishi, cho`kish, kompression asfiksiya, epik bushlikda asfiksiya.
4. Sud tibbiy toksikologiyasi. Zahar tushunchasi, zaxarlanishlar. Zaxarlarning ta`sir kilish sharoitlari. Toksikokinetika va toksikodinamika. Zaxarlarning sud tibbiy tasnifi. Alkogol’dan va uning chikindi maxsulotlaridan zaxarlanish. Narkotik va bosh miya faoliyatiga ta`sir kiluvchi moddalar. Zaxarlanishlarning tibbiyotda và jamoatda tutgan urni.
5. Yangi tugilgan chakaloklarning sud tibbiy ekspertizasining utkazishning uziga xos xususiyatlari. Go`dak o`ldirish. Еkspertiza tomonidan hal etiladigan savollar. Yangi tuqilganlik, rasolik, hayotga layoqatlilik, tirik tuqilganlik belgilarini aniqlashning sud-tibbiy mezonlari. Yangi tuqilgan chaqaloqlarning zo`raki va nozoraki o`limi.
6. Tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Tirik shaxslar ekspertizalarining tashkiliy va protsessual xususiyatlari. Sun`iy chaqirilgan kasalliklar. Jinsiy holat va jinoyatlar bo`yicha tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Gender zo`rlash xamda seksual zo`rlash bilan bo?liq bo`lgan jaroxatlanishni nazorat qilish va oldini olish choralari.

 TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI «SUD TIBBIYOTI VA TIBBIY XUQUQI» KAFEDRASI. 2020-2021 O`quv yili IV-kurs Tibbiy pedagogika va Davolash ishi fakul’tetlari talabalarini Sud tibbiyoti fani buyicha amaliy mashqulotlar tematik rejasi.

1. Sud tibbiyoti fani, vazifalari va ahamiyati. Sud tibbiyotining tibbiy va boshqa fanlar bilan aloqasi. Sud tibbiyotining oliy tibbiy ta`lim tizimidagi o`rni. Sud tibbiyotining qisqacha tarixi. O`zbekistonda sud tibbiyotining rivojlanish tarixi. O`zbekistonda sud-tibbiy ekspertizaning tashkillanishi va strukturasi. Sud-tibbiy ekspertizaning protsessual va tashkiliy asoslari.

2. Sud-tibbiy tanatologiya. Terminal holatlar. Tez va sekin o`lim. O`lim faktining konstatatsiyasi. O`limning taxminiy va ishonchli belgilari. Tanatologiyaning reanimatologiya va transplantologiya bilan aloqasi. Эvtanaziya. O`limning sud-tibbiy tasnifi. Murdadagi ilk va kech o`zgarishlar. Voqea sodir bo`lgan va murda topilgan joyni birlamchi ko`zdan kechirish. Ko`zdan kechirishning tashkiliy va protsessual masalalari. Sud tibbiyoti sohasidagi mutaxassis vazifalari. Voqea sodir bo`lgan joyda ashyoviy dalillarni topish, olish va laboratoriyaga yuborish. Ko`zdan kechirish bayonnomasini tuzish.

3. Mexanik jarohatlar. O`tkir va o`tmas jismlarlardan etkazilgan jarohatlar. Balandlikdan yiqilish natijasida olingan jarohatlarning o`ziga xos xususiyatlari. Talabalar tomonidan mexanik jarohatlardan o`lim hollarida sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish yoki o`quv xonalarida makropreparat va mulyajlar bo`yicha mexanik jarohatlarni tavsiflash. Murda kiyimlarini tasvirlash. Эkspertiza xulosalarini tuzish. Transport travmasi. Avtotravma, tasnifi. Jarohat xususiyatlari. Rel’s travmasi. Talabalar tomonidan transport travmasida etkazilgan jarohatlardan o`lim hollarida sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish yoki o`quv xonalarida makropreparat va mulyajlar bo`yicha jarohatlarni tavsiflash. Эkspertiza xulosalarini tuzish.
4. O`q otar qurollardan etkazilgan jarohatlardan o`lim hollarida sud-tibbiy ekspertiza. Portlash travmasi. O`quv xonalarida o`q otar makropreparat va mulyajlar bo`yicha o`q otar qurollardan etkazilgan jarohatlarni tavsiflash.
5. Mexanik asfiksiya (osish, cho`kish). O`qituvchilar rahbarligida talabalar tomonidan mexanik asfiksiyadan o`lim hollarida murda sud-tibbiy ekspertizasini o`tkazish. Эkspertiza xulosasini tuzish.
6. Zaharlanishlar. Zaxar xaqida tushuncha.Zaxarli moddalarning tasnifi.Zaharlanish hollarida sud-tibbiy ekspertiza xususiyatlari. Isbotlash manbalari.Zaxarlarning organizmga ta`sir qilish shartlari. Maxalliy va umumiy (rezorbtiv) ta`siri qiluvchi zaxarlar bilan zaxarlanish. Alkogol va uning surrogatlari bilan zaharlanish. Giyovand va gangituvchi moddalar bilan zaharlanish. Zaharlanish holatlarida qo`shimcha laboratoriya tekshiruvlari. Zaharlanish hollarida sud-tibbiy ekspertizaning tibbiy va ijtimoiy ahamiyati.O`qituvchilar rahbarligida talabalar tomonidan zaharlanishdan kelib chiqqan o`lim hollarida murdalarning sud-tibbiy ekspertizasini o`tkazish. Эkspertiza xulosalarini tuzish.

7. Yangi tugilgan chakaloklarning sud tibbiy ekspertizasining utkazishning uziga xos xususiyatlari. Go`dak o`ldirish. Еkspertiza tomonidan hal etiladigan savollar. Yangi tuqilganlik, rasolik, hayotga layoqatlilik, tirik tuqilganlik belgilarini aniqlashning sud-tibbiy mezonlari. Yangi tuqilgan chaqaloqlarning zo`raki va nozo`raêè o`limi.

8. Tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Tirik shaxslar ekspertizalarining tashkiliy va protsessual xususiyatlari. Tan jarohatlarning oqirlik darajasining huquqiy tasnifi va sud-tibbiy aniqlash mezonlari. Jinsiy holat va jinoyatlar bo`yicha tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Bu turdagi ekspertizalar o`tkazishning xususiyatlari. Sud-tibbiy ambulatoriyada jinsiy holat va jinoyatlar bo`yichа (zo`rlash, besoqolbozlik, jins, jinsiy etuklik, homiladorlik belgilarini aniqlash va b.k.lar) sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish. Эkspertiza xulosasini tuzish.
9. Jinsiy holat va jinoyatlar bo`yicha tirik shaxslarning sud-tibbiy ekspertizasi. Bu turdagi ekspertizalar o`tkazishning xususiyatlari. Sud-tibbiy ambulatoriyada jinsiy holat va jinoyatlar bo`yichа (zo`rlash, besoqolbozlik, jins, jinsiy etuklik, homiladorlik belgilarini aniqlash va b.k.lar) sud-tibbiy ekspertiza o`tkazish. YaB. (Oqzaki).

TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI «SUD TIBBIYOTI VA TIBBIY XUQUQI» KAFEDRASI. 2020-2021 O`quv yili IV-kurs Tibbiy pedagogika va Davolash ishi fakul’tetlari talabalarini Sud tibbiyoti fani buyicha amaliy mashqulotlar jadvali.

  №    Ф.И.Ш.03.09.20 12.09.2021.09.20 30.09.2013.10.20 22.10.2023.10.20 02.11.2031.10.20 10.11.2014.11.20 24.11.2025.11.20 04.12.20
27.11.20 07.12.20  
10.12.20 19.12.2016.12.20 25.12.2021.12.20 13.01.2111.01.21 20.01.2114.01.21 23.01.2126.01.21 03.02.2104.02.21 13.02.2115.02.21 24.02.2125.02.21 06.03.2110.03.21 19.03.2120.03.21 30.03.2110.04.21 20.04.2121.04.21 01.05.21
1Yakubov  Х.Х403 TP 410 DI 401 DI404 1P  419 2P 403 2P   405 DI    412 DI 
2Каdirov  К.Y.401 ТP 411 DI401 1P402 DI405 1P417 2П408 ТP420 2P417 1P405 2P 416 DI407 2P406 DI412 2P408 DI412 1P408 1P    
3Nosirov  Т.К    414 DI  406 1P     419 1P 410 ТP          414          1P
4Ruziev Sh. I. 406 ТP 403 1P  416 2П      408 2P 413 2P  409 1P  
5Kuziev O.J.402 ТP407 ТP 402 1P404 DI407 1P   418 1P   409 2P 415 2P409 DI 410 1P 416          1P
6Qurbonov А.   401 2P403 DI 418 2П409 ТP421 2P 404 2P  410 2P 414 2P407 DI413 1P411 1P413 DI415          1P
7Аbdukarimov        B.А. 405 ТP 402 2P         411 2P       
8Хvan  О.I.  415 DI      420 1P406 2P