“Ilm-fan – 2020”  milliy rivojlanish dasturi.

Maqsad.

“Ilm-fan – 2020”  milliy rivojlanish dasturining professor-o’qituvchilari tomonidan Fakultet pediatriya kafedrasi keng miqyosda kirish imkoniyatlarini kengaytirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, resurslar resurslari, electron resurslar va ma’lumotlar bazalarini yanada kengaytirishga qaratilgan.

Ro’yxatdan o’tish.

Asab kasalliklari va bolalar asab kasalliklari kafedrasining barcha 14 ta xodimlari Scopus.com va Sciencedirect.com xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan ro’yxatdan o’tgan.

Mutahassislik bo’icha yuklab olingan ma’lumotlar.

 Asab kasalliklari va bolalar asab kasalliklari kafedrasining barcha xodimlari Scopus.com va Sciencedirect.com. halqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan mutahassislik bo’icha 1610 ta ma’lumotlar yuklab olgan.

Ilmiy ishlari: Kafedraning ilmiy mavzusi: “Tug’ma nuqsonlarda va ayrim orttirilgan kasalliklarda asab tizimiining zararlanishi” va «Irsiy va tugma kasalliklarni tashxislash va profilaktikasini takomillashtirish».

Kafedraning ilmiy saloxiyati:

Tib. Fanlar doktori 4

Tib. Fanlar nomzodi 8

2013 yilda chop etilgan ilmiy ishlar:

Makola 27

Tezis 38

Kafedra xodimlarini 2013 yilda konferentsiya, kongress va s’ezdlarda katnashuvi

• «Neyrokognitivne rasstroystva». 20 yanvarya, g. Tashkent;

• Voskresnaya shkola nevrologov. 16-19 fevralya, g. S-Peterburg;

• Kongress «Mozg i serdtse». Mart, Frantsiya;

• IX verossiyskiy s’ezd nevrologov. 17-21iyunya, N.-Novgorod

• Shkola epilepsii, 1 raz v mesyats v techenie goda. g.Tashkent;

• Shkola detskogo nevrologa 1 raz v mesyats v techenie goda, g.Tashkent;

• 16y Kongress YeFNS. 17-20 sentyabrya, Stokgolm, Shvetsiya;

• The 4th Congress of the European academy of pediatric societies (EAPS), oktyabr,Turtsiya.

• VIII Kongress Vsemirnoy assotsiatsii insulta. 12-15 oktyabrya, Braziliya.

• Den Borbi s insultom. 29 oktyabr, Tashkent.

• Den borbi s giperxolesterinemiey. 3-7 noyabrya, Tashkent

• Aktualne problem nevrologii. 30 noyabrya, Tashkent. 

Konference1
1
2

Kafedra doktarantlari – Tuhtabayeva K.A., Omonova U.T., Ergasheva N.N.

Tadqiqotchi-izlanuvchilar: Rasulova X.A.

Kafedrada TIJ faol ishlayapti, uning butun faoliyati davomida 100 dan ortiq dokladlar qilingan.

SNO1

Kafedrada 100dan ortiq internatura, klinik ordinator va magistrlar o’qitildi,150 yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlandi. 1972 yildan beri kafedrada 14 kandidatlik va 1 doktorlik dissertatsiyasi himoya qilindi, 1000 dan ortiq ilmiy maqolalar, 2ta qo’llanma, 50 uslubiy qo’llanma nashr etiladi.

Birinchi yilning magistrantlar uchun mavzular magistratura mavzulari (2014):

1. F.I.Sh.  Zaynutdinova (Turaeva) Dilorom Rustam qizi

 Mutaxassislik: 5А510205 –Bolalar nevrologiyasi

 Mavzu:“TORCH-infeksiyali onalardan tug‘ilgan bolalarda asab tizimi rivojlanish nuqsonlari

 Ilmiy rahbar: ass. t.f.n. AzimovaN.M.

 Tadqiqod maqsadi: TORCH-infeksiyali onalardan tug‘ilgan bolalarda markaziy asab tizimi rivojlanish nuqsonlarining klinik-nevrologik xususiyatlarini  aniqlash

 Tadqiqod vazifalari:

1. Мarkaziy asab tizimi rivojlanish nuqsonlari nozologik shakllari spektrini baholash.

2. Оnaning TORCH-infeksiya bilan оg‘rishining homilada MAT tug‘ma rivojlanish nuqsonlari rivojlanishiga ta’sirini o‘rganish va ularning shakllanish nisbiy xavfini prognozlashning mezonlarini ishlab chiqish

3. TORCH-infeksiyali onalardan tug‘ilgan bolalarda asab tizimi rivojlanish nuqsonlarini erta tashxislashning diagnostik mezonlarini ishlab chiqish.                    

 Bajarishmuddati: 2014- 2017 y.

2. F.I.Sh.  Mamatqurbonov Shokirjon  Bahodirovich

 Mutaxassislik:  5А 510205 – Bolalar  nevrologiyasi

 Mavzu: “Bolalarda kollagenoz kasalliklarini nevrologik asoratlari”

 Ilmiy rahbar: t.f.n, dot. Ziyaxodjayeva L.U.

 Tadqiqod maqsadi: Bolalarda kollagenoz kasalliklaridagi  nevrologik asoratlarini o’rganish.

 Tadqiqod vazifalari:

1. Kollagenoz  kasalliklardagi  nevrologik  asoratlari  bo`lgan  bolalarda  nevrologik  statusni  baholash.

2. Nevrologik  asoratlar  ko`p  uchraydigan  kollagenoz  kasalliklari  turini  aniqlash.

3. Kollagenoz  kasalliklardagi  nevrologik  asoratlarini  tashhislash  mezonlari  algoritmini ishlab  chiqish.

 Bajarish muddati: 2014- 2017 y.

3. F.I.Sh. Muxamedxanova Malika Ibratovna

Mutaxassislik: 5А510205 –Bolalar nevrologiyasi

Маvzu: «Epileptik ensefalopatiyaning tutqanoqsiz shaklini tashxislash va korreksiyalash yo‘llari»

Ilmiy rahbar: t.f.d., professor Sodiqova G.К.

Таdqiqot maqsadi: Epileptik ensefalopatiyaning tutqanoqsiz shakllarida miyaning bioelektr faolligi holati va klinikasini o‘rganish.

Таdqiqot  vazifalari:

1. Bolalarda epileptik ensefalopatiyaning tutqanoqsiz shaklini paydo bo‘lishi va rivojlanishini keltirib chiqaruvchi omillarni o‘rganish;

2. Epileptik ensefalopatiyaning tutqanoqsiz shaklini tashxislashning klinik-biokimyoviy aspektlari(Ca, revmoprobalar)

3. Epileptik ensefalopatiyaning tutqanoqsiz shakli bilan kasallangan bolalarda elektroensefalografik manzara (po‘stloq maromining shakllanishi, epileptformli patternalar va ularning migratsiyasi) xususiyatlarini o‘rganish;

4. Тutqanoqsiz epileptik ensefalopatiyani  tashxislash algoritmini ishlab chiqаrish.                    

Bajarish muddati:  2014 -2017 yillar.

4. F.I.Sh.Movlonov Zafarjon Sirojiddinovich

Mutaxassislik:5А510205 –Bolalar nevrologiyasi

Mavzu: “Bolalar serebral falajining turli xil shakllarida eshituv-vestibulyar analizatorining holati”

Ilmiy rahbar:t.f.n. Nurmuxamedova M.A.

Tadqiqod maqsadi: Bolalar serebral falajining turli xil shakllarida eshituv-vestibulyar analizatori va kognitiv faoliyatning  holatini o’rganish.

Tadqiqod vazifalari:

Bolalar serebral falajining turli xil shakllarida eshituv analizatorining patologik tavsifini o’rganish va uning tarqalishini aniqlash.

Bolalar serebral falajining turli xil shakllarida audiometriya, akustik impendonsometriya va otoakustik emissiya metodlar yordamida  eshituv vazifasini dinamik o’zgarishlarini o’rganish.

Bolalar serebral falajining turli xil shakllarida eshituv analizatorining рatalogiyasi davolash algoritmini ishlab chiqish.

Bajarish muddati:2014- 2017 y.

5. F.I.Sh.Inoyatova Iroda Shuhratovna

Mutaxassislik:5А510205-Bolalar nevrologiyasi

Mavzu: “Nerv tizimi perinatal shikastlangan bolalarda klinik-nevrologik, neyrofiziologik va oftalmologik tavsif

Ilmiy rahbar:t.f.d. Professor Sodiqova G.K.

Tadqiqod maqsadi: Nerv tizimi perinatal shikastlanishlari qayd etilgan bemorlarda klinik-neyrofiziologik va oftalmologik o’zgarishlarni o’rganish.

Tadqiqod vazifalari:

Nerv tizimi perinatal shikastlangan bolalarda nevrologik status va uning oqibatlarini o’rganish.

Kasallikning klinik shakllariga bog’liq ravishda NTPSH va uning oqibatlari qayd etilgan bolalarda oftalmologik ko’rinishlar xarakterini aniqlash.

NTPSH va uning oqibatlarini nevrologik va oftalmologik korrelyatsiyasini o’tkazish.

Bajarishmuddati:2014- 2017y.

6. F.I.Sh. Bobojanov Umidjon Adilbekovich

Mutaxassislik:5А510205 –Bolalar nevrologiyasi

Mavzu: “Bolalarda orqa miya rivojlanish nuqsonlarining klinik-nevrologik xususiyatlari”

Ilmiyrahbar:t.f.n. Tadjiev M.M.

Tadqiqod maqsadi: Bolalardagi orqa miya nuqsonlarining turi va ularning klinik xususiyatlarini o’rganish.

Tadqiqod vazifalari:

Bolalarda spinal anomaliyalar rivojlanishining xavf omillarini tahlil qilish.  

Orqa miya tug’ma nuqsonlari klinik xususiyatlarini o’rganish va ularni davolash mezonlarini, taktikasini aniqlash. 

Bolalarda spinal anomaliyalarni erta tashxislash algoritmini ishlab chiqish va davosini optimallashtirish.

Bajarishmuddati: 2014- 2017 y.

7. F.I.Sh. AbduvaliyevaMalikaAxmadqizi

Mutaxassislik:5А510205–Bolalarnevrologiyasi

Mavzu: “Bolalardaqandlidiabetningnevrologikasoratlari”

Ilmiyrahbar:t.f.d. professor Sodiqova G.Q.

Tadqiqodmaqsadi: I tipdagi QD bilan xastalangan boallarda nevrologik asoratlar xususiyatlarini o’rganish.

Tadqiqodvazifalari:

I tipdagi QD bilan xastalangan bolalarda nevrologik buzilishlar chastotasi va xususiyatlarini o’rganish.

I tipdagi QD fonidagi nevrologik asoratlar bilan xastalangan bolalarni kasallik shakliga ko’ra davolash taktikasini ishlab chiqish.

Bolalarda I tipdagi QDni nevrologik asoratlarining turli klinik shakllarini tashxislash algoritmini ishlab chiqish.

Bajarishmuddati: 2014- 2017 y.

8. F.I.Sh. Hayitov Zavqi Sharifovich

Mutaxassislik: 5А510205 –Bolalar nevrologiyasi

Mavzu: «O’smirlardagi umurtqapog’onasi o’q deformatsiyalarida bemorlarda operatsiya oldi davrida o’tkaziladigan neyroprotektiv terapiya axamiyati»

Ilmiyrahbar: t.f.n. Tadjiev M.M.

Tadqiqod maqsadi: Umurtqa  pog’onasi o’q deformatsiyalari bilan og’rigan o’cmirlarda operatsiya oldi tayyorgarlik davrida o’tkaziladigan neyroprotektiv terapiya rolini baxolash.

Tadqiqod vazifalari:

1.Umurtqa  pog’onasi o’q deformatsiyalaridagi nevrologik  asoratlarni o’rganish.

2.Davolashning ilk bosqichlarida o’tkaziladigan neyroprotektiv terapiya dinamikasida  nevrologik  statusni qiyosiy baxolash.

3.Umurtqa  pog’onasi o’q deformatsiyalari bilan og’rigan o’cmirlarda nevrologik asoratlarni tashhislash va davolashni optimallashtirish algoritmini ishlab chiqish.

Bajarishmuddati: 2014- 2017 y.

9. F.I.SH.:Abdusalamova Sabohat Botir qizi.

Mutaxasislik: 5A 510109 <>

Mavzu:Dissomniyani bosh miya  surunkali ishemiyasi tuzilmasida diagnostika va davolash masalalari.

Ilmiy rahbar:Ass.t.f.n. Azimova Nodira Mirvasitovna

Ilmiy maslahatchi:

Tadqiqot maqsadi:Surunkali bosh miya ishemiyali bemorlarda dissomniyani nevrologik va neyrofiziologik xsusiyatlarni  o`rganish va chora tadbirlarni ko`rish.

Vazifalari:

1.Bosh miya ishemiyasida bemorlarning yoshiga,jinsiga va kassaligini davomiyligini hisobga olib,dissomniyaning sodir bo`lish darajasini aniqlash.

2.Bosh miya surunkali ishemiyasida bemorlarda uchraydigan dissomniyaning kliniko-diagnostik afzalliklarini o`rganish.

3.Subyektiv va obyektiv ma`lumotlarga asoslangan holda davolash chora tadbirlarni samaradorligini aniqlash.

Bajarish muddati:2014-2017y

10. F.I.SH.: Yuldasheva Manzura Muxamad-Tofiq qizi

Mutaxassislik: 5A 510109  Nevrologiya

Mavzu: Surunkali migrenda rivojlanish havf omillari va davolash taktikasini optimallashtirish.

Ilmiy raxbar: Professor Madjidova Y.N.

Ilmiy maslahatchi:

Tadqiqod maqsadi: Yosh va jins, hamda davolashning differentsial yondashishlarini hisobga olgan holda, surunkali migrenning rivojlanish havf omillarini aniqlash.

Vazifalari:

1)      Bosh og’rig’ini aniqlash maqsadida bemorlarning uzluksiz tekshirilishini o’tkazish.

2)      Migrenning surunkali shaklga o’zgarishi havf omillarini tahlil qilgan holda surunkali migrenning yosh-jinsga doir xususiyatlarini tekshirish.

3)      Majmuali davolashni ishlab chiqish.

Bajarilish muddati: 2014-2017

11. F.I.SH.: Ismadiyarova Zulayho Dilmurod qizi.

Mutaxasislik: 5A 510109 <>

Mavzu: Tranzitor ishemik hurujli bemorlarni girudoterapiya usulida davolashni mukammallashtirish.

Ilmiy rahbar: prof. Mirdjo’rayev Elbek Mirshavkatovich.

Ilmiy maslahatchi: ass. Abdumavlyanova Nodira Abdurashidovna.

Tadqiqot maqsadi: tranzitor ishemik hurujli bemorlarni girudoterapiya usulida davolashni mukammallashtirish.

Vazifalari:

1.Tranzitor ishemik hurujli bemorlarda girudoterapiyada BSA dupleksli skanerlash va bosh  miyani EEG da ularning dinamik parametrlariga baho berish.

2.Tranzitor ishemik hurujli bemorlarning davolash dinamikasida qondagi xolesterin va triglitseridlar ko’rsatkichini o’rganish.

3.Tranzitor ishemik hurujli bemorlarda AQB  va  SAS  bilan girudoterapiyani qo’llashni samaradorligini aniqlash.

Bajarish  muddati: 2014-2017y

12. F.I.SH. Hasanova Raximaxon Raxmonjonovna

 Mutaxassislik:5A 510109 Nevrologiya   

 Mavzu: Gipotalamik sindrom bilan ogrigan bemorlarda vahima- emotcional buzilishlar.

Ilmiy rahbar: dotcent t.f.n. Maksudova Xurshida Nabiyevna

Ilmiy maslahatchi:

Tadqiqot maqsadi: Gipotalamik sindrom bilan ogrigan bemorlar turli klinik shakllarida ruxiy emotcional uziga xoslikni urganish.

Vazifalari: -Gipotalamik sindrom bilan ogrigan bemorlar kliniko nevrologik statusini uning klinik shakllarini aniqlagan holda urganish.

-Gipotalamik sindrom bilan ogrigan bemorlarda uning klinik shakllariga bogliq holda ruxiy- emotcional buzilishlarni urganish.

– Gipotalamik sindrom bilan ogrigan bemorlar ruxiy-emotcional buzilishlarini davolash.

 Bajarilish muddati: 2017yil.

13. F.I.SH. A’zamova Nilufar Sultonmurodovna

 Mutaxassislik:5A 510109 Nevrologiya 

 Mavzu:

Ilmiy rahbar: k.f.n prof. Madjidova Yoqutxon Nabievna

Ilmiy maslahatchi:-

Tadqiqot maqsadi: Kriz bilan kechuvchi AG fonida DE ning kliniko-nevrologik va neyrovizualizasion o’ziga xoslikni o’rganish.

Vazifalari: 1.Kriz va krizsiz kechuvchi AG fonidagi DE ning sutkalik qon bosimini monitoring qilish orqali o’ziga xoslikni aniqlash.

2. Kriz va krizsiz kechuvchi AG dagi  DE li bemorlarda klinika neyrovizualizasion taqqoslash.

3. Kriz va krizsiz kechuvchi AG fonidagi DE ning diagnostic algoritmini va davolash taktikasini mukammalashtirilgan holda ishlab chiqish.(a-adrenoblokator+ DE preparatlar)

 Bajarilish muddati: 2017yil.