Kafedraning davolash ishlariga mas’ul: dotsent Yusupov Abzal Sabirovich