Кафедранинг  илмий  йўналиши «Болаларда кўп тарқалган касалликларни ташхислаш, даволаш ва профилактикасини такомиллаштириш»  мавзу бўйича. 

Илмий – тадқиқот ишлар йил давомида профессор Э.А.Шамансурова раҳбарлигида олиб борилди.

      2020 ярим   йилда  кўплаб  респиратор, ошқозон-ичак касалликлари, ноинфекцион ва ревматоид артрит билан  оғриган  беморлар  текшируви  ва уларда ўзига  хос  клиник, лаборатор кўрсаткичлар аниқланди ва янги даво усуллари ишлаб  чиқилди. Мана шу изланишлар  асосида мақола ва  тезислар ёзилиб, илмий-амалий  анжуман, конфренцияларда, қурултойларда, семинарларда маърузалар  билан  иштирок этилди.

Кафедра  ходимларини  йил давомида бажарилган

илмий – тадқиқот ишлар  бўйича.

Кафедра мавзуси: «Болаларда кўп тарқалган касалликларни ташхислаш, даволаш ва профилактикасини такомиллаштириш» бўлиб шунинг маълум бир фрагментини  бажаришда  ўсмир болаларда ноинфекцион касалликларни эрта аниқлаш, уларни умумий амалиёт шифокорлари ва  педиатрлар томонидан олиб бориш тактикаларидаги ўзига хос хусусияти ва кўринишлари жамланган илмий амалий ишларни олиб борилмоқда. “Особенности формирования хронических  неинфекционных заболеваний у детей подростков и пути совершенствования диагностических и терапевтических подходов” докторлик иши (PS) бўйича  амалиёда умумий амалиёт шифокорлари, педиатрлар қўлланишлари учун алгоритм ва қўлланмаларни ишлаб чиқилди. Хамда шу иш бўйича “Терапевтическое ведение детей и подростков с неинфекционными заболеваниями, основанная на концепции факторов риска” , “Совершенствование профилактических мероприятий развития неинфекционных заболеваний у детей из группы риска”, “Реабилитационные подходы к профилактике артериальной гипертензии у детей подростков” ноли 3 та методик қўлланма ишлаб чиқилди. Олинган маълумотларни Қорақалпоғистон Респ.Нукус шахри Тўрткўл, Хўжайли туманиТБ, Тошкент вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси,  Сурхандарё вилояти Ангор туманиТБ, Тошкент шахар Яшнаобод ТБ, Сирдарё вилояти Гулистон тумани МКТП, Жиззах шари №12ОП.ларга тадбиқ этилди.

“Роль  streptococcus pneumoniae в этиологии респираторных заболеваний у детей, эффективность вакцинопрофилактики” мавзусида (РhD) илмий иш олиб борилмоқда.  Олинган илмий натижалар асосида “Способ оптимизации  лечения пневмококковых пневмоний у детей”ва “Способ оптимизации  лечения детей  с отитами”  номли услубий қўлланмалари тасдиқланган  хамда Тошкентдаги РИПИАТМнинг пульмонология ва оторинолорингология бўлимларида ва Чирчиқ шахар КТМКга, Жиззах вилояти КТБКларда амалда қўлланилган.

            “Клинико-патогенетические аспекты недостатка витамина д у детей с рецидивирующими респираторными заболеваниями” мавзуси  бўйича  Э.А.Шамансурова рахбарлигида (РhD) илмий иши тасдиқланди ва болаларда Витамин Д танқислиги келтириб чиқарувчи омиллар, болаларда бу ҳолатнинг турли йўлдош касалликлар билан бирга ҳамкорликда кечишининг ўзига хос хусуссиятлари билан боғлиқ бўлган холатлар бўйича мақолалар тахилилини ўтказилди ва беморлар  текшируви  ва уларда ўзига  хос  клиник, лаборатор кўрсаткичлари аниқланди. Олинган натижалар бўйича  мақолалар чоп этилди. 

 “ Илм-фан 2020 ” миллий ривожланиш дастурини  бўйича кафедрада  SCOPUS бўйича маъсул ассистент Кутлитуратова З.Р тайинланди, барча кафедра ходимлари SCOPUS бўйича ўтказилган семинарда қатнашдилар ва улар томонидан адабиётларни юклаб олиб амалга оширилмоқда. 2018 йилдан  бошлаб хозирга қадар ТошПТИ профессор – ўқитувчилари томонидан Web of Science, Scopus, EBSCO тизимларидан фойдаланиш амалга оширилмоқда.

Ҳозирги кунга келиб кафедрамизнинг барча профессор  – ўқитувчилари, докторантлари регистрациядан ўтказилган ва маълумотлар базасидан фойдаланилмоқда.

Кафедрамиз мудири бошчилигида бир нечта ходимлар чоп этилган ишларга Web of Science, Scopus, Google Scholar тизимларида иқтибослик даражалари мавжуд.

Хозирги кунда 1500 тадан ортиқ адабиётлар маънбалари юклаб олинди ва улар асосида илмий тадқиқотлар кафедра ходимлари томонидан қўллабнилиб келмоқда.

Барча кафедра ходимлари    Springer com хамда ClinukalKey платформасидан регистрациядан ўтиб, хозирда фаол фойдаланилмоқда.

Кафедра ходимларининг давлат лойиҳалари ва бошка турдаги лойихаларда қатнашиши 2020 йилда

Профессор-ўқитувчилар Ф.И.Ш.Номи
 Агзамова Ш.А., Шамансурова Э.А.,Ахмедова Ф. М., Ахмедова Д.И., Алиева Н.Р.Амалий лойиха “Разработка скрининговых методовдиагоностики и профилактики артериальной гипертензии у детей и подростков”  2018-2020.