Talabalar Ilmiy Jamoati yig’ilishlarida ishtirok etish va endokrinologiya soxasidagi yetakchi mutaxasislar bilan birga izlanish ishlarini oborish imkoniyati bor.

Gipokortizmin davolash uchun algoritmlar. Tashxis, klinikalar

Buyrak usti bezlarining anatomiyasi va fiziologiyasi

Endokrinologiyaga kirish

Buyraksuti bezining tug’ma giperplaziyasi

Gipotirioz

Gipofizar nanizm

Qalqonsimon bez kasalligi

Qandli diabet asoratlari

Tiroiditlar