Seminar

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya tezislar 2017

Endokrinologik klinik qo’llanma

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya tezislar 2017 to’plam

Endokrin Tezislar May 2017

Nasosi insulinini davolash uchun metodik qo’llanma

Talabalar ilmiy jamiyatining 45-ilmiy-amaliy konferentsiyasi

Chop etilgan ilmiy ishlar (Akhmedova Sh, Daminova M, Sharipova F)

Chop etilgan ilmiy ishlar (Mirzaeva, Nasyrova)

Chop etilgan ilmiy ishlar 2017-2018

Talabalar Ilmiy Jamoati yig’ilishlarida ishtirok etish va endokrinologiya soxasidagi yetakchi mutaxasislar bilan birga izlanish ishlarini oborish imkoniyati bor.

Gipokortizmin davolash uchun algoritmlar. Tashxis, klinikalar

Buyrak usti bezlarining anatomiyasi va fiziologiyasi

Endokrinologiyaga kirish

Buyraksuti bezining tug’ma giperplaziyasi

Gipotirioz

Gipofizar nanizm

Qalqonsimon bez kasalligi

Qandli diabet asoratlari

Tiroiditlar