Endokrinologiya kursi 1980 yilda SAMPIda shifoxona pediatriyasi kafedrasida tashkil etilgan. Kafedra mudiri: prof. Pashkovskiy E.F., prof. Abdullaxojayev M.S., prof. Kim A.A. Endokrinologiya kursi mudiri lavozimida dotsent Sharafuddinova L.M. tayinlandi. Kafedra assistenti: tibbiyot fanlari nomzodi M.Mirkamilova, texnika fanlari nomzodi. Baymatova G.J., raxbar Raximova L.M. Kafedra o’quv-uslubiy, davolash, ilmiy ishlarni tashkil etadi Ushbu kurs respublika endokrinologiya dispanseri (100 ta yotoq) asosida tashkil etildi. 1981 yilda endokrinologiya kursi Endokrinologiya ilmiy-tadqiqot institutiga topshirildi va faoliyatini davom ettirdi. 1989 yildaendokrinologiya kursi uchun yangi bino ajratildi. Endokrinologiya kursiga asoslangan 1994 yilda professor Bodnya I.A. endokrinologiya kafedrasini yaratdi. Kafedra mudiri dotsent: Sharafuddinova L.M.,ass. Xo’jaeva F.S., ass. Babaxodjayeva Sh.A., AssNigmatov A.N., tibbiyot fanlari doktori Baymatova G.J., Ass. Raximova L.M. o’quv, uslubiy, davolash va ilmiy ishlarni faol olib bormoqda bo’limning faoliyati 1998 yildan endokrinologiya kafedrasiga professor Ismoilov S.I. rahbarlik qilmoqda.