12.05.2023da Kurambayeva Gulandam  Karimbayevna – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chogʻishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi boʻyicha   “O‘zbek va qoraqalpoq adabiy aloqalari (adabiy aloqa, o‘zaro ta’sir va badiiy tarjima)” mavzusidagi  filologiya fanlari doktori  (DSc) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishini  yoqladilar. «Eng ulug’- eng aziz » ko’rik tanlovida faxrli 2- o’rinnni egalladilar.

18.11.2022-da  F.A.Akbarxodjayeva  “Tibbiyot sohasiga oid oʻzlashma terminlarning lingvostatik tadqiqi(rus, oʻzbek va lotin tillari misolida)” mavzusida dissertatsiyasi himoya qildi.

NUTQIY MULOQOT MADANIYATI

BOLA QALBINING RUHSHUNOSI

O’ZIMIZNING SHOIRIMIZ

BOLALIK DUNYOSIDAN BIR LAVHA

OLIY O’QUV YURTIDA TA\LIM BERISHNING ZAMONAVIY USULLARI

«JAHON ADABIYOTI» JURNALIDA BOLALAR ADABIYOTI VA CAN\ATI

O’ZBEK TILSHUNOSLIGIDA TIBBIY ATAMALARNI QO’LLASH MASALASI

INGLIZ TILI DARSIDA INTERFAOL O’YINLAR

INTERFAOL TA’LIM SHAKLLARI – TIL O’RGANISHNING MUHIM YO’NALISHLARI

RUS TILINI O’RGANISHDA DIOLOGIK NUTQDAN FOYDALNISH

O’ZBEK SHE’RIYATINING MAHTUMQULI AN’ANALARI

LOTIN TILI DARSLARIDA YANGI PEDAGAGI TEXNOLOGIYALARNING QOLLANILISHI

ZAMONAVIY SHAROITDA TALABALAR BILISH FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH HAQIDA

YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA SAMARALI NATIJA

O’QUV JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

ZAMONAVIY O’ZBEK BOLALAR SHE’RIYATI XUSUSIYATLARI

FAOL VA INTERFAOL TA’LIM USLUBLARI

TIBBIY TERMINOLOGIYA FANI O’QITISHDA FOYDALANILGAN INTERFAOL TA’LIM METODLARI

DARS; FANLARARO INTEGRASIYA VA TARBIYA UYG’UNLIGI

ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING ASOSLARI HAQIDA BA’ZI MULOHAZALAR

NUTQIY MULOQOT MADANIYATI TUSHUNCHASI TALQINI

NUTQIY MULOQOT MADANIYATI TUSHUNCHASI TALQINI

MA’NAVIYAT TIL KO’ZGUSI

QIZIQARLI DARS

RUS TILI DARSLARINI O’QITISHDA YANGI INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

TIBBIY OLIY O’QUV YURTLARIDA RUS TILINI O’RGANISHDA DIOLOGIK NUTQDAN FOYDALANISH

INTERFAOL TA’LIM ZAMONAVIY TA’LIMNING MUHIM SHARTI

TA’LIM OLUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH

TOSHPMI MILLIY GURUHLARIDA RUC TILI MASHG’ULOTLARIDA GRAFIK ORGANEQZRLARIDAN FOYDALANISH