Oraliq nazorat qilish uchun sinovlari

Oraliq nazorat qilish uchun sinovlari

G.E.Roytberg A.V.Strutynsky Ichki kasalliklar (yurak-qon tomir tizimi)

Gypertonyia kasallygi

Horijyi makollar

Mahalliy jurnallarda nashrlar etylgan

Bolalarda semizlik.

Arterial hipertaniyada rivojlanishida sababy.

Gipertenziya rivojlanishida endotel disfunktsiyasining ahamiyati