Askarov Tokhir Askarovich

Kafedra mudiri

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Professor
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: Aska-rovt-ohir-57gm

 • Ish telefoni: +998 (90) 189 79 75
 • E-mail: Askarovtohir57@gmail.com

Dolim Kenzhabek Subutoy

Javobgar shaxs
Davolash ishlari bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-7220-0752

 • Ish telefoni: +998 (90) 358 13 77
 • E-mail: ksobutoyevich@gmail.com

Akhmedov Shavkat Makhmudovich

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-0476-1950

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 32 27
 • E-mail: Ahmedovshavkat1950@mail.ru

Tukhtamurod Ziedulla Zikrilla

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-5724-1548

 • Ish telefoni: +998 (90) 346 51 42
 • E-mail: ziyodulla1966@gmail.com

Fayziev Yakupdzhan Nishanovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-8535-2491

 • Ish telefoni: +998 (99) 865 35 12
 • E-mail: fayziyevyoqub@gmail.com

Zuparov Kamoliddin Farkhadovich

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-0568-7492

 • Ish telefoni: +998 (90) 346 51 42
 • E-mail: doctorakhmatov@gmail.com

Makhmuda Agzamova Nabievna

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-0857-5362

 • Ish telefoni: +998 (94) 641 82 66
 • E-mail: maxmudanabiyevna@gmail.com

Dekhkonov Kuchkor Abdutolipovich

Javobgar shaxs
Xalqaro hamkorlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 4603-1548-3

 • Ish telefoni: +998 (90) 947 66 66
 • E-mail: Kuchkar1@mail.ru

Zhafarov Khasan Mirzakhidovich

Javobgar shaxs
Xalqaro hamkorlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent - Mustaqil izlanuvchi PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-7453-1523

 • Ish telefoni: +998 (90) 909 08 97
 • E-mail: khasanjafarov@gmail.com

Ashurmetov Akhmadzhon Makhammadzhonovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent - doktorant DSc
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-8832-017X

 • Ish telefoni: +998 (90) 178 74 65
 • E-mail: aahmadjon501@gmail.com

Akramova Mafuza Yuldashevna

Javobgar shaxs
Moddiy javobgarlik bo’yicha
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Katta o’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-0084-1219

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 36 27
 • E-mail: mahfuza-978@mail.ru

Ismailov Farkhod Mirzhalilovich

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3536-3595

 • Ish telefoni: +998 (98) 000 19 20
 • E-mail: farageroy@gmail.com

Akhmedov Mirkhalil Dzhalilovich

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-6939-623X

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 62 63
 • E-mail: mirhalil57@mail.ru

Usarov Anvar Mavlonovich

Javobgar shaxs
Moddiy javobgarlik bo’yicha
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-5686-4519

 • Ish telefoni: +998 (97) 775 00 36
 • E-mail: anvarusarov0036@gmail.com

Akhadova Zieda Abdumutalovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-3536-9097

 • Ish telefoni: +998 (90) 315 41 92
 • E-mail: aziyoda_81@mail.ru

Mukhamedov Mirkomal Mirakhmadovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-2245-0136

 • Ish telefoni: +998 (97) 739 53 35
 • E-mail: mirkomol41@gmail.com

Nodirzhon Ruzimurodov Fazliddinovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-5194-1113

 • Ish telefoni: +998 (71) 207 08 10
 • E-mail: ruzimurodov.2019@mail.ru