Kafedrada 1 – kurs Tibbiy – pedagogika fakulteti talabalari «Tibbiyot kasbiga kirish» fanidan, 3- kurs talabalari «Umumiy xirurgiya» fanidan, 4, 5, 6 – kurs Tibbiy – pedagogika talabalari «jarroxlik» fanlaridan ta’lim oladilar. Mashg’ulotlar o’tkazishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan (grafik organayzerlar, proekt, keys metodlari, multimediyali prezentatsiyalar) dan, hamda informatsion – texnologik resurslardan keng qo’llaniladi. Talabalarni bilimini baholash reyting sistemasi asosida amalga oshiriladi. Yakuniy baholash imtixoni test, yozma va OSKE orqali, amalga oshiriladi.