O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-sentabrdagi 563-sonli «Respublika oliy ta’lim muassasalari talabalarini uy-joy bilan ta ‘minlash darajasini oshirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi qarori ijrosini ta’minlash maqsadida 2021-yil 1-sentabrdan boshlab barcha oliy ta’lim muassasalarida talabalarning ma’naviy-ijtimoiy holatini doimiy o’rganish va bevosita ta’minlash hamda mavjud muammolarni hal qilishda yordam berish maqsadida 1-3-kurs talabalari uchun tyutorlarni biriktirish amaliyoti joriy etildi.

Tyutorlarning asosiy faoliyati talabalar bilan yakka tartibda va jamoada ishlash, institutdagi o’quv jarayonlarini samarali tashkil etish, talabalarni o’quv jarayoniga to’g’ri yo’naltirish. Tyutorlarga yetakchilik, tashkiliy ko’nikmalar, tashabbuskorlik, intilish, notiqlik, muloqot qobiliyati, zamonaviy AKT va innovatsion pedagogik texnologiyalarni o’zlashtirish, ta’lim sohasiga oid normativ-huquqiy hujjatlarni bilish nuqtai nazaridan bir qator umumiy talablar qo’yiladi. Bu talabalarga shaxsiy rivojlanishida, xalqaro, respublika va institut miqyosidagi tanlovlar va olimpiadalarda munosib ishtirok etishda, bo’sh vaqtlarini tashkil etishda yordam beradigan o’qituvchi-o’qituvchi. Tyutor, shuningdek, talabalarni kasbga yo’naltirish, vatanparvarlik va Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, ilmiy to’garaklarni jalb qilish, shaxsiy va maishiy muammolarni hal qilish bilan shug’ullanadi.

Bundan tashqari, talabalarga elektiv fanlarni tanlash, individual ta’lim traektoriyasini shakllantirish, oliy o’quv yurtidan keyingi ta’limga tayyorgarlik ko’rish va kasbiy martaba rejalashtirish bo’yicha akademik maslahat berish tizimi tyutorlar xizmati orqali amalga oshiriladi.