Ilmiy ishlarga javobgar docent, t.f.n. Z.T. Xalilova

Kafedraning ilmiy tadqiqot mavzusi: “ Bacterial, virusli va parazitar yuqumli kasalliklari epidemiologiya, klinikasi, diagnostikasi, davolash va profilaktika» 

 Kafedra mudiri prof. Qosimov I.A. kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha ilmiy tadqiqotlarga raxbarlik qiladilar.

 Dosent M.S. Shadjalilova kafedra ilmiy tadqiqot yơnalishi bơyicha “Bolalarda ơtkir ichak infeksiyalarini klinik-immunologik xususiyatlari va davolash samaradorligini qiyosiy baxolash” mavzusida doctorlik himoyasini yoqladilar.

 Dosent Sh.Sh. Shomansurova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Ơzbekiston Respublikisida quturish kasalligining epizootologik va epidemiologik xususiyatlari”.

 Assistent E.M. Osipova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Ơtkir diareyali kasalliklarning zamonaviy klinik kechishi va davolash asoslari”.

 Assistent D.M. Atamuxamedova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Esherixioz infeksiyasining klinik-epidemiologik va immunologik xususiyatlari”.

 Assistent B.I. Buribaeva kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Surunkali virusli gepatitlarda jigardan tashqari ơzgarishlarning klinik-patogenetik xususiyatlari” buyicha izlanishlar olib bormoqda.

 Assistent G.M. Sharapova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Salmonellez infeksiyasining klinik-patogenetik va davolash asoslari”.

 Assistent, PhD S.I. Ulmasova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Quturish kasalligining epizootologik va epidemiologik jihatlari hamda profilaktik chora tadbirlarining samaradorligini baholash” mavzusida 6.02.2020 yil soat Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01. raqamli ilmiy kengashda 14.00.30 – epidemiologiya ixtisosligi bơyicha dissertasiya ishini yoqladi. Ilmiy rahbar: t.f.d., professor I.X. Mamatkulov. S.I. Ulmasova 13.08.20620 yilda falsafa fanlari doktori (PhD) ilmiy unvonini oldi.

Assistent Xayrullina A.X. kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Surunkali virusli gepatit C ning patogenizida lipidlarning perekisli oksidlanishi va antioksidant himo ”.

 Tayanch doctorantura 3 kurs izlanuvchisi Abdullaeva U.U. olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “OIV infeksiyasi bilan oğrigan bolalarda ichakning mikrob manzarasining xususiyatlari”

Kafedrada 2020 yilda chop tilgan – 45 ta: shulardan:

Tezislar soni – 24 ta,

Yaqin xorijda – 12 ta;

Maxalliy – 12 ta; 

Maqolalar soni: 21 ta shundan: 

Yaqin xorijda – 3 ta,

Respublikada OAK etirof  etgan jurnallarda soni – 13;

Ilmiy anjumanlar tơplamlarida soni – 5;  

Ilmiy rahbar sifatida magistrlar bilan tezislar soni – ;

Ilmiy rahbar sifatida magistrlar bilan maqolalar soni – ;

“Ilm-fan 2021” milliy rivojlanish dasturi

Maqsad 

 “Ilm-fan-2021” milliy rivojlanish dasturiga muvofiq Epidemiologiya yukumli kasalliklarit  kafedrasi professor- о‘qituvchilari tomonidan Epidemiologiya yukumli kasalliklar bo’yicha ma’lumotlar bazalarini kengaytirish va yanada rivojlantirish 

Ro’yhatdan o’tish. 

Epidemiologiya yuqumli kasalliklari kafedrasining barcha 11 ta xodimlari Scopus va Science Direct halqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan ro’yxatdan o’tgan 

Epidemiologiya, yuqumli kasalliklari kafedrasining barcha xodimlari Scopus va Science Direct halqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan mutaxassislik bo’yicha iyul oyida -100

-yukumli kasalliklarni tekshirish usullari, oldini olish – 12,

–          bruselleoz – 10,

–          virusli gepatitlar – 26,

–          zoonoz va parazitozlar -20,

–          diarrea – 30,

–         OIV-infeksiasi- 12, 

Avgust oyida- 215 maqolalar

Sentyabr oyida- 286 maqolalar

maqola

maqola

maqola

maqola