Ilmiy ishlarga javobgar docent, t.f.n. M.S. Shadjalilova

Kafedraning ilmiy tadqiqot mavzusi: “ Bacterial, virusli va parazitar yuqumli kasalliklari epidemiologiya, klinikasi, diagnostikasi, davolash va profilaktika» 

 Kafedra mudiri prof. Qosimov I.A. kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha ilmiy tadqiqotlarga raxbarlik qiladilar.

 Dosent M.S. Shadjalilova kafedra ilmiy tadqiqot yơnalishi bơyicha “Bolalarda ơtkir ichak infeksiyalarini klinik-immunologik xususiyatlari va davolash samaradorligini qiyosiy baxolash” mavzusida ilmiy tadqiqot olib bormoqda.

 Dosent Sh.Sh. Shomansurova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Ơzbekiston Respublikisida quturish kasalligining epizootologik va epidemiologik xususiyatlari”.

 Assistent E.M. Osipova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Ơtkir diareyali kasalliklarning zamonaviy klinik kechishi va davolash asoslari”.

 Assistent D.M. Atamuxamedova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Esherixioz infeksiyasining klinik-epidemiologik va immunologik xususiyatlari”.

 Assistent B.I. Buribaeva kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Surunkali virusli gepatitlarda jigardan tashqari ơzgarishlarning klinik-patogenetik xususiyatlari” buyicha izlanishlar olib bormoqda.

 Assistent G.M. Sharapova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Salmonellez infeksiyasining klinik-patogenetik va davolash asoslari”.

 Assistant, mustaqil izlanuvchi S.I. Ulmasova kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Ơzbekiston Respublikisida quturish kasalligining epizootologik va epidemiologik xususiyatlari”.

 Assistent, t.f.d. G.Z. Aripxodjaeva kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borgan ilmiy ish mavzusi “Surunkali gepatit C Metabolik adaptasiyasi , davolash samaradorligining patogenetik asoslari” bơyicha 29.06.2016 soat 11.00 da Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi 16.07.2013. Tib.17.02. raqamli ilmiy kengashda 14.00.10- yuqumli kasalliklar ixtisosligi bơyicha dissertasiya ishini yoqladi. Ilmiy maslahatchi: t.f.d., professor I.A. Qosimov. G.Z. Aripxodjaeva 28.09.2016 yilda tibbiyot fanlari doktori ilmiy unvonini oldi.

Assistent Xayrullina A.X. kafedra ilmiy yơnalishi bơyicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “Surunkali virusli gepatit C ning patogenizida lipidlarning perekisli oksidlanishi va antioksidant himo ”.

 Tayanch doctorantura 1 kurs izlanuvchisi Abdullaeva U.U. olib borayotgan ilmiy tadqiqot mavzusi “OIV infeksiyasi bilan oğrigan bolalarda ichakning mikrob manzarasining xususiyatlari”

Kafedrada 2017 yilda chop tilgan – 19 ta: shulardan:

Tezislar soni – 12 ta,

Yaqin xorijda – 4 ta;

Maxalliy – 8 ta; 

Maqolalar soni: 7 ta shundan: 

Yaqin xorijda – 2 ta,

Respublikada OAK etirof  etgan jurnallarda soni – 3;

Ilmiy anjumanlar tơplamlarida soni – 2;  

Ilmiy rahbar sifatida magistrlar bilan tezislar soni – 11 ta;

Ilmiy rahbar sifatida magistrlar bilan maqolalar soni – 9 ta;

“Ilm-fan2020” milliy rivojlanish dasturi

Maqsad 

 “Ilm-fan-2020” milliy rivojlanish dasturiga muvofiq Epidemiologiya yukumli kasalliklarit  kafedrasi professor- о‘qituvchilari tomonidan Epidemiologiya yukumli kasalliklar bo’yicha ma’lumotlar bazalarini kengaytirish va yanada rivojlantirish 

Ro’yhatdan o’tish. 

Epidemiologiya yukumli kasalliklari kafedrasining barcha 10 ta xodimlari Scopus va Science Direct halqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan ro’yxatdan o’tga 

Epidemiologiya yuqumli kasalliklari kafedrasining barcha xodimlari Scopus va Science Direct halqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan mutaxassislik bo’yicha iyul oyida -100

-yukumli kasalliklarni tekshirish usullari, oldini olish – 12,

–          bruselleoz – 10,

–          virusligepatitlar – 26,

–          zoonozvaparazitozlar -20,

–          diarrea – 30,

–         OIV-infeksiasi- 12, 

Avgust oyida- 215 maqolalar

Sentyabr oyida- 286 maqolalar

maqola

maqola

maqola

maqola