Ergashev Nasriddin Shamsiddinovich

Kafedra mudiri

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Professor
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-2005-8309

 • Ish telefoni: +998 (90) 374 19 54
 • E-mail: nasriddin.ergashev@mail.ru

Ergashev Bakhtier Berdalievich

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: orci-dorg-0000-0001
Faxriy davlat mukofotlari: 1

 • Ish telefoni: +998 (91) 163 33 35
 • E-mail: ergashev_1966@list.ru

Sattarov Zhamoliddin Bakhronovich

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-6317-2251
Faxriy davlat mukofotlari: 1

 • Ish telefoni: +998 (71) 268 87 23
 • E-mail: dr.jamol_83@mail.ru

Khamraev Abdurashid Zhurakulovich

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Professor
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-7651-8901

 • Ish telefoni: +998 (90) 995 96 03
 • E-mail: abdurashid-56@rambler.ru

Ibragimov Shavkat Narzikulovich

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-ssch-olar-goo

 • Ish telefoni: +998 (91) 163 15 10
 • E-mail: 2023shavkat@gmail.com

Nargiza Zakhirova Nematovna

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Assistent - doktorant DSc
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-sorc-idor-g0
Faxriy davlat mukofotlari: 1

 • Ish telefoni: +998 (90) 168 90 79
 • E-mail: nematovna2023@mail.ru

Khakimova Gulnoz Golibovna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-4970-5429

 • Ish telefoni: +998 (93) 104 54 24
 • E-mail: hgg_doc@mail.ru

Khakimova Shakhnoz Golibovna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: O’qituvchi – doktorant PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-9491-0413

 • Ish telefoni: +998 (71) 245 65 85
 • E-mail: shahnozkhakimova@gmail.com

Zhumaniezov Khikmat Ibragimovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-1185-9016

 • Ish telefoni: +998 (97) 704 35 67
 • E-mail: dr.oncohikmat@inbox.ru

Khamidov Bakhodur Khamidovich

Javobgar shaxs
Davolash ishlari bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Katta o’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-sorc-idor-gh

 • Ish telefoni: +998 (90) 324 16 88
 • E-mail: khamidovbakhodur@gmail.com

Nazarov Nurali Nurmakhammadovich

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-4567-3452

 • Ish telefoni: +998 (90) 358 20 07
 • E-mail: naznur66@mail.ru

Allaberganov Ismail Kadyrovich

Javobgar shaxs
Xalqaro hamkorlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-2883-2178

 • Ish telefoni: +998 (71) 268 87 23
 • E-mail: ismailallaberganov01@gmail.com

Yakubov Erkin Amongeldievich

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha
Moddiy javobgarlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-8366-6323

 • Ish telefoni: +998 (97) 744 70 14
 • E-mail: yakubov.e.a.1972@mail.ru

Tillyashaykhov Mirzagaleb Nigmatovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Professor
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-ssch-olar-goo
Faxriy davlat mukofotlari: 1

 • Ish telefoni: +998 (99) 899 86 59
 • E-mail: mirzagaleb2023@gmail.com

Madierov Bakhtier Tashpulatovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-ssch-olar-goo

 • Ish telefoni: +998 (90) 914 61 84
 • E-mail: bmadierov2023@gmail.com

Ziedakhan Irmatova Abilovna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-smai-lgoo-gle

 • Ish telefoni: +998 (90) 168 60 50
 • E-mail: ziyodaxon2023@gmail.com

Talipov Orifzhon Absamatillaevich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-sorc-idor-gm

 • Ish telefoni: +998 (93) 570 00 84
 • E-mail: orifjon1986@mail.ru

Usmonov Bekzod Boymatovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-ssch-olar-goo

 • Ish telefoni: +998 (97) 707 52 15
 • E-mail: 2023begzod@gmail.com

Imamov Olim Abdilkhodzhaevich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-ssch-olar-goo

 • Ish telefoni: +998 (97) 745 17 37
 • E-mail: 2023olim@gmail.com

Kadirov Sherzod Shakirovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-6783-5974

 • Ish telefoni: +998 (93) 571 03 03
 • E-mail: dr.sher.sh@mail.ru

Khurramov Farrukh Musinovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-8794-1182

 • Ish telefoni: +998 (97) 722 68 55
 • E-mail: x_fm@mail.ru

Rakhmatullaev Adkham Abadbekovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent - Mustaqil izlanuvchi PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-8216-5057

 • Ish telefoni: +998 (90) 188 84 32
 • E-mail: adxam1974@mail.ru

Ergashev Bakht Sattarovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3122-394x

 • Ish telefoni: +998 (97) 731 70 05
 • E-mail: doctor-ergashev@mail.ru

Ismadiyarov Bekzod Ulugbekovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent - Mustaqil izlanuvchi PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: orci-dorg-0000-0001

 • Ish telefoni: +998 (97) 734 54 58
 • E-mail: jack.88@mail.ru

Musurmonov Khaet Ulugbekovich

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-6984-4389

 • Ish telefoni: +998 (91) 548 22 44
 • E-mail: Hayot.musurmonov@mail.ru

Usmonova Shakhnoza Tokhirovna

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-2700-0428

 • Ish telefoni: +998 (91) 770 11 61
 • E-mail: usmonova3009@gmail.com

Salokhiddinov Abibullo Adamzhon Uli

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0009-0007-6236-1951

 • Ish telefoni: +998 (90) 032 33 66
 • E-mail: s_habibullo97@mail.ru

Irmatova Guzal Makhamadzhanovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-sorc-idor-gm

 • Ish telefoni: +998 (90) 827 07 86
 • E-mail: 2023guzal@gmail.com