Bolalar abdominal xirurgiyasi (Isakov Y.F. 1998)

Bolalar xirurgiyasi (Sulaymonov A.S. 2000)

Bolalar xirurgiyasi. Klinik munozaralar. Shifokorlar uchun qo’llanma (Geraskin A.V. 2011)

Bolalar xirurgik kasalliklari (Shamsiev A.M. 2001)

Bolalar xirurgik kasalliklari. O’quv adabiyoti 2-tom (Isakov Y.F. 2004)

Bolalar xirurgik kasalliklari (Isakov Y.F. 1998)

Bolalarda xirurgik kasalliklar. O’quv qo’llanma (Podkamenev V.V. 2012)

Атлас детской оперативной хирургии. П.Пури. 2009 г.

Гнойная хирургия детей. Руководство для врачей (Баиров Г.А., Рошаль Л.М. 1991. 272 с)

Детская колопроктология. Руководство для врачей (Ленюшкин А.И. 1990. 352 с)

Детская урология. Руководство (Лопаткин Н.А. 1986. 496 с)

Срочная хирургия детей. Руководство для врачей (Баиров Г.А. 1997. 464 с)

Jarrohlikdagi infektsiyalar. Shifokorlar uchun qo’llanma. Gostishchev VK, GEOTAR-MEDIA. Moskva. 2007. 761 p.

Bolalar jarrohligi. Klinik tahlil. Shifokorlar uchun qo’llanma. Prof. A.V. Geraskina. «GEOTAR-MEDIA». Moskva. 2011 yil. 216 bet

Bolalarda o’tkir appenditsit (prezentatsiya)

Aseptika va antiseptika (prezentatsiya)

Kindikning tug’ma oqmalar (prezentatsiya)

Suyak, bo’g’im va barmoqlarning yiringli kasalliklari (prezentatsiya)

Qorin churralari (prezentatsiya)

Terining kuyishi. Sovuq urishi. Elektr jarohati. Birinchi yordam, oldini olish (prezentatsiya)

Oshqozon va o’n ikki barmoqli ichak yara kasalligi asoratlari (perforatsiya, penetratsiya, malignizatsiya) (prezentatsiya)

Siydik tanosil tizimi rivojlanish nuqsonlari (prezentatsiya)

Bolalardagi o’tkir jarrohlik patologiyasini differentsial tashxislash (prezentatsiya)

Bolalarda ichak invaginatsiyasi (prezentatsiya)

Bolalarda o’tkir qorin sindromi. Qorin og’rig’i, sabablari, kelib chiqishi, patogenezi, xarakteri (prezentatsiya)

Osteomyelitning atipik shakllari (prezentatsiya)

Bolalarda yiringli jarrohlik infektsiyasi (prezentatsiya)

Siydik-tosh kasalligi (prezentatsiya)

Bolalarda o’tkir gematogen osteomiyelit (prezentatsiya)

Bolalarda orttirilgan ichak tutilishlari (prezentatsiya)

Bolalar siydik tizimining jarohatlari, klinik xususiyatlari, diagnostikasi, davolash (prezentatsiya)

Bolalarda buyrak va siydik qopi jarohatlari (prezentatsiya)

Bolalarda siqilgan churralar(prezentatsiya)

Jarrohlik infektsiyasi, sepsis (prezentatsiya)

Jarrohlik infektsiyasi (prezentatsiya)

Bolalar xirurgik koloproktologiyasi (Xamrayev A.J. Toshkent. 2005. 400 s)

Gematogen osteomiyelit (Akjigitov GN, Yudin Ya.B. 1998. 283)

Qorin churralari (Tyskin KD, Jebrovsky VV 2004. 230 s)

Bolalar ko’krak jarrohligi (Struchkov VI, Pugachev AG 1975. 559 s)

Bolalarda osteomiyelitni davosi (Ternovoy KS, Aleksyuk KP 1979. 256 s)

Bolalarda ichak tutilishlari (Bairov GA 1977. 160 s)

Bolalarda o’tkir appenditsit (Yudin Ya.B., 1988, 256 s)

Yiringli jarrohlik amaliyotlari (Voino-Yasenetskiy VF 2000. 704 s)

Chuvalchangsimon o’simta patologiyasi (Pronin VA, 2007, 271 s)

Peritonit (Savelyev VS, 2006. Litterra, 206 s)

Bolalardagi Urolitiyoz (Po’latov AT 1990. 208 s)

Jarrohlik kasalliklari va bemor parvarishi (Muratov SN, 1976, 284 s)

Bolalardagi o’pka jarrohlik kasalliklari (Rokitskiy MR 1988. 288 s)

Xirurgik bemorlarni klinik parvarishlash. O’quv Qo’llanma. Shevchenko A.A. – M .: GEOTAR-Media, 2007. – 416 s.

Umumiy xirurgiya bo’yicha ma’ruza kurslari. Malyarchuk V.I., 2008

Bemorlar umumiy parvarishi. O’quv qo’llanma. V.V.Murashko, E.G.Shuganov, RM: Meditsina, 1988. – 224 p.

Xirurgik bemorlarni parvarishlash asoslari. A.A. Gluhov, A.A. Andreev, V.I. Bolotskix, S.N. Jang. – Moskva: GEOTAR-Media, 2008. – 288 s.

Xirurgiyada hamshiralik ishi. Barikina N.V., 2012

Xirurgik bemorlar parvarishi. Tursunov B.S., 1993

Jarrohlik kasalliklari va bemorlarni parvarishi. Muratov S.N.

Ma’ruza. Bolalarda o’tkir va surunkali jarrohlik infektsiyasini tashxislash va davolash

O’pka va plevralarning yiringli-destruktiv kasalliklari (prezentatsiya)

Qorin churrasi asoratlari (prezentatsiya)

Bolalar xirurgiyasidan ma’ruzalar: tibbiy oliygohlarir uchun darslik , V. A. Kudryavtsev. Arxangelsk: 2007. — 468 s.

Bolalar xirurgiyasi: ma’ruzalar to’plami. A. A.Drozdov, M. V. Drozdova. EKSMO, Moskva; 2007.

Jarrohlik ko’nikmalari. V. I., 2007 Oskretkov. 256 s

O’tkir appendicit. A. G. Kriger, A. V. Fedorov, K. P. Voskresensky, A. F. Dronov – M.: Medpraktika-M, 2002, 244 s

Aseptika va antiseptika (1-kurs uchun taqdimot)

Kasalxona ichki infektsiyasi (1-kurs uchun taqdimot)

ScienceDirect.com saytidan maqolalar, 2018 yil may oyi (100 ta maqola)

ScienceDirect.com saytidan maqolalar 2018 yil iyun oyi (109 ta maqola)

ScienceDirect.com saytidan maqolalar 2018 yil sentabr oyi (114 ta maqola)

Professor N.Sh. Ergashevning «Bolalardagi xirurgik kasalliklar va rivojlanish nuqsonlarini tekshirish va davolashni tashkil etishninig zamonaviy tendentsiyalari» mavzudagi ma’ruzasi.

Professor Ergashev N.Sh.ning “Bolalarda qorin bo’shlig’da paypaslanuvchi o’sma sindromi” mavzudagi ma’ruza matni

Bolalarda qorindagi o’tkir og’riq sindromi

ScinceDiretst.com (oktyabr 2018) 107 ta maqola

Ichak tutilishi (taqdimot)

Hirschsprung kasalligi (ingliz tilida taqdimot)

Bolalarda jarrohlik kasalliklari. Muallif Isakov Yu.F. (2008)

Otamurodova F.A.ning PhD dissertaciyasi avtoreferati

Bolalarda qorin shikastlanishlari

Bolalarda qizilo’ngachning kimyoviy kuyishlari

Bolalarda qorin old devori rivojlanish nuqsonlari (taqdimot)

Bolalar kichik jarrohligi. Shamsiev A.M., Hamrayev A.J. (PDF formatda)

Bolalar xirurgiyasi fanidan vaziyatli masalalar to’plami (PDF formatda)

«Bolalar jarrohligida diagnostika standartlari va amaliy ko’nikmalar algoritmlari» kitobi. Shamsiev A.M., Kirgizov I.V., Yusupov Sh.A., Shamsiev J.A.