OSCE imtixon stansiyalari

Bazalar

Dars jadvali

maqola Xamraeva Kariev

Maqola Yusupov Babajanova

Maqola Babajanova Kadirova

5 kurs Ma’ruzalar

mavzusoat
1.Oftalmologiya tarixi, uni tibbiyotdagi o’rni. Ko’rish funktsiyalari.2
2.Klinik refraktsiya, uni turlari, sabablari, belgilari, asoratlari,  korrektsiya va davolash.2
3.Ko’zni yordamchi va ximoya apparatini tug’ma va orttirilgan patologiyasi.2
4.Ko’zni optik nur sindiruvchi apparati tug’ma va orttirilgan patologiyasi.2
5.Ko’z ichki bosimi patologiyasi. Tomirli qavat patologiyasi. Oftalmoonkologiya.2
6Ko’z jaroxatlari. Ko’ruv nervi va to’r parda kasalliklari. Ko’ruv organi kasalliklarini umumsomatik patologiya bilagn bog’liqligi 
jami10

Amaliy mashgulotlar

Amaliy mashg`ulotlar mavzulari va tarkibiAmaliyKlinik
mashg`ulot
1Ko`ruv a`zosi klinik anatomiyasi va klinik fiziologiyasi. Tekshirish usullari. 2.02.0
2Ko`rish funktsiyalari. Tekshirish usullari. Kasallik tarixi sxemasi.3.03.0
3Klinik refraktsiya.  Refraktsiya anomaliyalarini diagnostika, differentsial diagnostikasi (miopiya, gipermettropiya, astigmatizm). Progressiyalanuvchi miopiyani davolash, reabilitatsiya va dispanserizatsiya printsiplari.2.02.0
4G`ilaylik. g`ilaylikning asosiy turlari (paralitik, xamkor), sabablari,  tekshirish usullari, differentsial diagnostikasi va davolash.3.03.0
5Qovog`,  kon`yunktiva va yosh  a`zolari kasalliklari, klinik va patologik  anatomiyasi. Patogenezi, klassifikatsiyasi, klinikasi, diagnostika, dif. diagnostikasi va  davolash.2.02.0
6Shox parda, sklera  va orbita patologiyasi.  Shox parda  kasalliklarining klassifikatsiyasi, etiologiya va patogenezi. Umumiy simptomalogiya. Shox parda anomalaliyalari va keratitlarni diagnostika va davosi.2.04.0
7Gavxar kasalliklari. Kataraktalarining klassifikatsiyasi, diagnostika usullari.  Afakiya va uni zamonaviy korrektsiya usullari.2.02.0
8Tomirli g`avatning tug`ma va orttirilgan patologiyasi,  diagnostika va davolash usullari. Iridotsiklitlarning diagnostikasi, birinchi vrachlik yordami,  pediatr taktikasi, davolash printsiplari.Oftal’moonkologiya.2.04.0
9Glaukomalar.  Profilaktika, diagnostika va davolash. Ko`z gipotoniyasi. Tug`ma glaukomaning etiologiya va patogenezi.2.02.0
10Ko`ruv a`zosi jaroxatlari. Kelib chig`ishi, formasi, lokalizatsiyasi ogirligi va asoratlariga g`arab klassifikatsiyasi, diagnostika, birinchi vrachlik yordami.2.04.0
11Ko`ruv  i va to`r parda kasalliklari. Ko`zi ojizlar va ko`rlar maktabida o`g`ishga ko`rsatmalar. VTEK. VKK. Umumsomatik patologiyalarda ko`z tubidagi o`zgarishlar.2.04.0
12Yakuniy imtixon- OSCE.2.04.0
 Jami2636