Bakalavriat yo‘nalishi bo‘yicha pediatriya fakultetining 4-kurs talabalari “Fakultet bolalar xirurgiyasi” o‘quv dasturi bo‘yicha, tibbiy-pedogogik, davolash fakultetlarining 5 – kursida “Bolalar xirurgiyasi” va “Bolalar urologiyasi” o‘quv dasturi bo‘yicha ta’lim oladilar. Kurs magistratura yo‘nalishlari bo‘yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlaydi. Trening har bir kurs va fakultet uchun tasdiqlangan hujjatlarga muvofiq olib boriladi:

• malaka tavsifi;

• Davlat standarti;

• O’quv dasturi;

• Ishchi o’quv dasturi;

• Ta’lim texnologiyalariga quyidagilar kiritildi: — muvofiq o’zgarishlar

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining 80-son buyrug‘i;

— tasdiqlangan diagnostika standartlari;

— xalqaro tavsiyalar;

– zamonaviy ta’lim texnologiyalari (grafik organayzerlar, keys texnologiyasi va loyiha usuli).

Trening uchun quyidagi texnik yordam mavjud:

Telekommunikatsiya tizimi yaratildi – dasturning barcha bo‘limlari bo‘yicha mavzuli videoroliklar, taqdimotlar, multimedia materiallari, ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarni translyatsiya qilish uchun barcha o‘quv xonalarida markaziy kompyuterga ulangan televizorlar, yagona o‘qitish uchun skanerlangan tasvirlarning boy banki yaratildi.

Kafedra kutubxonasi:

• Kutubxonada 100 dan ortiq nomdagi o‘quv adabiyotlari: ingliz, o‘zbek va rus tillarida.

• Elektron kutubxonaga quyidagilar kiradi: darsliklar, atlaslar, o’quv qo’llanmalari, o’quv qo’llanmalari va boshqalar. Talabalar uchun mavzuli bemorlar tekshiriladi.